Thành viên:

garabuya

Đăng ký phát âm của garabuya

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/08/2010 marzo [es] phát âm marzo 1 bình chọn
17/08/2010 febrero [es] phát âm febrero 0 bình chọn
17/08/2010 enero [es] phát âm enero -1 bình chọn
17/08/2010 pronunciar [es] phát âm pronunciar 0 bình chọn
17/08/2010 domingo [es] phát âm domingo 0 bình chọn
17/08/2010 sábado [es] phát âm sábado -1 bình chọn
17/08/2010 viernes [es] phát âm viernes 0 bình chọn
17/08/2010 jueves [es] phát âm jueves 0 bình chọn
17/08/2010 miércoles [es] phát âm miércoles 0 bình chọn
17/08/2010 martes [es] phát âm martes 0 bình chọn
17/08/2010 lunes [es] phát âm lunes 0 bình chọn
17/08/2010 mírame [es] phát âm mírame 0 bình chọn
17/08/2010 piénsalo [es] phát âm piénsalo 0 bình chọn
17/08/2010 helicóptero [es] phát âm helicóptero 1 bình chọn
17/08/2010 anhelar [es] phát âm anhelar 1 bình chọn
17/08/2010 septiembre [es] phát âm septiembre 0 bình chọn
17/08/2010 verdad [es] phát âm verdad 0 bình chọn
17/08/2010 variedad [es] phát âm variedad 1 bình chọn
16/08/2010 música [es] phát âm música 0 bình chọn
16/08/2010 inicio [es] phát âm inicio 0 bình chọn
16/08/2010 carro [es] phát âm carro 0 bình chọn
16/08/2010 vivir [es] phát âm vivir 0 bình chọn
16/08/2010 muerte [es] phát âm muerte 0 bình chọn
16/08/2010 morir [es] phát âm morir 1 bình chọn
16/08/2010 doctor [es] phát âm doctor 2 bình chọn
16/08/2010 institucionalización [es] phát âm institucionalización 0 bình chọn