Thành viên:

georgebfr

Đăng ký phát âm của georgebfr

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
26/08/2010 Neandertal [pt] phát âm Neandertal 0 bình chọn
26/08/2010 Jan Mucha [sk] phát âm Jan Mucha Của medusa0902