Thành viên:

giacomo59

Đăng ký phát âm của giacomo59

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/09/2008 Salvator Rosa [it] phát âm Salvator Rosa 0 bình chọn
15/09/2008 Rosso Fiorentino [it] phát âm Rosso Fiorentino 0 bình chọn
15/09/2008 Mattia Preti [it] phát âm Mattia Preti 0 bình chọn
15/09/2008 Daniele da Volterra [it] phát âm Daniele da Volterra 0 bình chọn
15/09/2008 Paolo Veronese [it] phát âm Paolo Veronese 0 bình chọn
15/09/2008 Giovanni Leone [it] phát âm Giovanni Leone 0 bình chọn
15/09/2008 Vittoria Colonna [it] phát âm Vittoria Colonna 0 bình chọn
15/09/2008 Luigi Capuana [it] phát âm Luigi Capuana 0 bình chọn
15/09/2008 Tommaso Campanella [it] phát âm Tommaso Campanella 0 bình chọn
15/09/2008 Benedetto Croce [it] phát âm Benedetto Croce 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/09/2008 Cecco Angiolieri [it] phát âm Cecco Angiolieri 0 bình chọn
15/09/2008 Ivan Cotroneo [it] phát âm Ivan Cotroneo 0 bình chọn
15/09/2008 Enrico De Nicola [it] phát âm Enrico De Nicola 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/09/2008 Gabriele D'Annunzio [it] phát âm Gabriele D'Annunzio 0 bình chọn
15/09/2008 Pietro Aretino [it] phát âm Pietro Aretino 0 bình chọn
15/09/2008 Pietro Bembo [it] phát âm Pietro Bembo 0 bình chọn
15/09/2008 Poggio Bracciolini [it] phát âm Poggio Bracciolini 0 bình chọn
15/09/2008 Giacomo Debenedetti [it] phát âm Giacomo Debenedetti 0 bình chọn
15/09/2008 Cascia [it] phát âm Cascia 0 bình chọn
15/09/2008 glicerina [it] phát âm glicerina 0 bình chọn
15/09/2008 piccolo [it] phát âm piccolo 0 bình chọn
30/08/2008 Camillo Boito [it] phát âm Camillo Boito 0 bình chọn
30/08/2008 Umberto Boccioni [it] phát âm Umberto Boccioni 0 bình chọn
30/08/2008 Luca Carlevarijs [it] phát âm Luca Carlevarijs 0 bình chọn
30/08/2008 Jacopo Sannazaro [it] phát âm Jacopo Sannazaro 0 bình chọn
30/08/2008 Andrea Camilleri [it] phát âm Andrea Camilleri 0 bình chọn
30/08/2008 Aldo Busi [it] phát âm Aldo Busi 0 bình chọn
30/08/2008 Enzo Siciliano [it] phát âm Enzo Siciliano 0 bình chọn
30/08/2008 Carlo Bo [it] phát âm Carlo Bo 0 bình chọn
30/08/2008 Giuseppe Ungaretti [it] phát âm Giuseppe Ungaretti 0 bình chọn