Thành viên:

giacomo59

Đăng ký phát âm của giacomo59

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/08/2008 Luciano De Crescenzo [it] phát âm Luciano De Crescenzo 0 bình chọn
19/08/2008 Roberto Vecchioni [it] phát âm Roberto Vecchioni 0 bình chọn
19/08/2008 Sandro Veronesi [it] phát âm Sandro Veronesi 0 bình chọn
19/08/2008 Giudecca [it] phát âm Giudecca 0 bình chọn
19/08/2008 Elio Vittorini [it] phát âm Elio Vittorini 0 bình chọn
19/08/2008 Città di Castello [it] phát âm Città di Castello 0 bình chọn
19/08/2008 frizioni [it] phát âm frizioni 0 bình chọn
19/08/2008 benissimo [it] phát âm benissimo 0 bình chọn
19/08/2008 amarone [it] phát âm amarone 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/08/2008 stitichezza [it] phát âm stitichezza 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/08/2008 scapigliatura [it] phát âm scapigliatura 0 bình chọn
19/08/2008 Mefistofele [it] phát âm Mefistofele 0 bình chọn
19/08/2008 Sergio Corbucci [it] phát âm Sergio Corbucci 0 bình chọn
19/08/2008 ufficiale [it] phát âm ufficiale 0 bình chọn
19/08/2008 agriturismo [it] phát âm agriturismo 0 bình chọn
19/08/2008 Gianpaolo Cheula [it] phát âm Gianpaolo Cheula 0 bình chọn