Thành viên:

gigantocypris

Đăng ký phát âm của gigantocypris

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/01/2012 ex-husband [en] phát âm ex-husband 0 bình chọn
16/01/2012 puddles [en] phát âm puddles 0 bình chọn