Thành viên:

goeranm

Đăng ký phát âm của goeranm

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/12/2013 behandlingsinriktning [sv] phát âm behandlingsinriktning 0 bình chọn
30/12/2013 positiv [sv] phát âm positiv 0 bình chọn
30/12/2013 lyxvaror [sv] phát âm lyxvaror 0 bình chọn
30/12/2013 våldtäkten [sv] phát âm våldtäkten 0 bình chọn
30/12/2013 förspråklig [sv] phát âm förspråklig 0 bình chọn
30/12/2013 våldtog [sv] phát âm våldtog 0 bình chọn
30/12/2013 honorna [sv] phát âm honorna 0 bình chọn
30/12/2013 betäckas [sv] phát âm betäckas 0 bình chọn
30/12/2013 våldtas [sv] phát âm våldtas 0 bình chọn
30/12/2013 homo­sexualitet [sv] phát âm homo­sexualitet 0 bình chọn
30/12/2013 våldtagit [sv] phát âm våldtagit 0 bình chọn
30/12/2013 årtusenden [sv] phát âm årtusenden 0 bình chọn
30/12/2013 våldtäktsmän [sv] phát âm våldtäktsmän 0 bình chọn
30/12/2013 fångvaktare [sv] phát âm fångvaktare 0 bình chọn
30/12/2013 humant [sv] phát âm humant 0 bình chọn
30/12/2013 våldtagits [sv] phát âm våldtagits 0 bình chọn
30/12/2013 penetrerar [sv] phát âm penetrerar 0 bình chọn
30/12/2013 döttrarna [sv] phát âm döttrarna 0 bình chọn
30/12/2013 våldta [sv] phát âm våldta 1 bình chọn
30/12/2013 Inspirationen [sv] phát âm Inspirationen 0 bình chọn
30/12/2013 Jahves [sv] phát âm Jahves 0 bình chọn
30/12/2013 våldföra [sv] phát âm våldföra 0 bình chọn
30/12/2013 Partnern [sv] phát âm Partnern 0 bình chọn
30/12/2013 Filosofiska [sv] phát âm Filosofiska 0 bình chọn
30/12/2013 gästerna [sv] phát âm gästerna 0 bình chọn
30/12/2013 trossatser [sv] phát âm trossatser 0 bình chọn
30/12/2013 tillfredsställda [sv] phát âm tillfredsställda 0 bình chọn
30/12/2013 utilitarist [sv] phát âm utilitarist 0 bình chọn
30/12/2013 förnuftiga [sv] phát âm förnuftiga 0 bình chọn
30/12/2013 organiserat [sv] phát âm organiserat 0 bình chọn