Thành viên:

gooseduck

Đăng ký phát âm của gooseduck

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/01/2012 Bibury [en] phát âm Bibury Của Stormerne
26/08/2011 Alviso [en] phát âm Alviso Của gorska
22/03/2011 Place Richard de Coudenhove-Kalergi [fr] phát âm Place Richard de Coudenhove-Kalergi Của MadMorwen
16/03/2011 Rue Desbassayns de Richemont [fr] phát âm Rue Desbassayns de Richemont Của spl0uf
13/03/2011 Rue Thiers [fr] phát âm Rue Thiers Của spl0uf
13/03/2011 Rue du Parisis [fr] phát âm Rue du Parisis Của Roger_XY
13/03/2011 Chemin des Clos [fr] phát âm Chemin des Clos Của spl0uf
13/03/2011 Rue Degly Maillot [fr] phát âm Rue Degly Maillot Của spl0uf
13/03/2011 Mareil sur Mauldre [fr] phát âm Mareil sur Mauldre Của MadMorwen
06/03/2011 Avenue de Tubingen [fr] phát âm Avenue de Tubingen Của MadMorwen
06/03/2011 Mount Tamalpais [en] phát âm Mount Tamalpais Của ahelfant
28/02/2011 Via di Sant'Eustachio [it] phát âm Via di Sant'Eustachio Của MarkLolly
27/02/2011 Rue Louis Vanraet [fr] phát âm Rue Louis Vanraet Của MadMorwen
27/02/2011 Frelinghien [fr] phát âm Frelinghien Của didiousse
26/02/2011 Rue Gomboust [fr] phát âm Rue Gomboust Của somejeff
26/02/2011 Rue Saint Roch [fr] phát âm Rue Saint Roch Của MadMorwen
24/02/2011 Rue Greneta [fr] phát âm Rue Greneta Của MadMorwen
24/02/2011 Quai Nicolas Crauser [fr] phát âm Quai Nicolas Crauser Của spl0uf
24/02/2011 Rue Tran [fr] phát âm Rue Tran Của spl0uf
24/02/2011 Rue Castetnau [fr] phát âm Rue Castetnau Của spl0uf
23/02/2011 Boulevard Benjamin Milhaud [fr] phát âm Boulevard Benjamin Milhaud Của spl0uf
23/02/2011 Rue Delpech [fr] phát âm Rue Delpech Của aken
23/02/2011 Passage Bruyas [fr] phát âm Passage Bruyas Của spl0uf
23/02/2011 Rue de Thèbes [fr] phát âm Rue de Thèbes Của spl0uf
23/02/2011 Boulevard Sarrail [fr] phát âm Boulevard Sarrail Của spl0uf
22/02/2011 Via Argiro [it] phát âm Via Argiro Của pillola
22/02/2011 Rue de Pfastatt [fr] phát âm Rue de Pfastatt Của spl0uf
20/02/2011 Boulevard Charles Nédélec [fr] phát âm Boulevard Charles Nédélec Của spl0uf
19/02/2011 Avenue Rapp [fr] phát âm Avenue Rapp Của spl0uf
18/02/2011 Rue de Fleurus [fr] phát âm Rue de Fleurus Của marcdar