Thành viên:

gooseduck

Đăng ký phát âm của gooseduck

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/02/2011 quan trọng [vi] phát âm quan trọng -1 bình chọn
19/02/2011 đấy [vi] phát âm đấy 0 bình chọn
19/02/2011 mọi nơi [vi] phát âm mọi nơi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/02/2011 tại sao [vi] phát âm tại sao 0 bình chọn
19/02/2011 đất sét [vi] phát âm đất sét 0 bình chọn
19/02/2011 bề ngoài [vi] phát âm bề ngoài 0 bình chọn
19/02/2011 hiện giờ [vi] phát âm hiện giờ 0 bình chọn
19/02/2011 đọc [vi] phát âm đọc 0 bình chọn
19/02/2011 học tập [vi] phát âm học tập 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/02/2011 học hỏi [vi] phát âm học hỏi 0 bình chọn
19/02/2011 khoảng cách [vi] phát âm khoảng cách 0 bình chọn
19/02/2011 [vi] phát âm cá 1 bình chọn
19/02/2011 phương hướng [vi] phát âm phương hướng 0 bình chọn
18/02/2011 trưa [vi] phát âm trưa 0 bình chọn
18/02/2011 trắng [vi] phát âm trắng -1 bình chọn
18/02/2011 không bao giờ [vi] phát âm không bao giờ 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/02/2011 ở ngoài [vi] phát âm ở ngoài 0 bình chọn
18/02/2011 chị [vi] phát âm chị 0 bình chọn
18/02/2011 ốc [vi] phát âm ốc 0 bình chọn
18/02/2011 dịch hạch [vi] phát âm dịch hạch 0 bình chọn
18/02/2011 thích [vi] phát âm thích 0 bình chọn
18/02/2011 giữa [vi] phát âm giữa 0 bình chọn
18/02/2011 chuông [vi] phát âm chuông 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/02/2011 cuối [vi] phát âm cuối 0 bình chọn
18/02/2011 luôn [vi] phát âm luôn 0 bình chọn
18/02/2011 muốn [vi] phát âm muốn 0 bình chọn
18/02/2011 buớc [vi] phát âm buớc 0 bình chọn
18/02/2011 vừa [vi] phát âm vừa 0 bình chọn
18/02/2011 mướn [vi] phát âm mướn 0 bình chọn
18/02/2011 con ngựa [vi] phát âm con ngựa 0 bình chọn