Thành viên:

gooseduck

Đăng ký phát âm của gooseduck

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/02/2011 vật chất [vi] phát âm vật chất 0 bình chọn
06/02/2011 công việc [vi] phát âm công việc 0 bình chọn
06/02/2011 tài xế [vi] phát âm tài xế 0 bình chọn
06/02/2011 chó [vi] phát âm chó 2 bình chọn
06/02/2011 con mèo [vi] phát âm con mèo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/02/2011 âm thanh [vi] phát âm âm thanh 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/02/2011 nông phu [vi] phát âm nông phu 0 bình chọn
06/02/2011 ngôi [vi] phát âm ngôi 0 bình chọn
06/02/2011 hôm nay [vi] phát âm hôm nay 0 bình chọn
06/02/2011 cớ [vi] phát âm cớ 0 bình chọn
06/02/2011 chồng [vi] phát âm chồng 0 bình chọn
06/02/2011 đàn ông [vi] phát âm đàn ông 0 bình chọn
06/02/2011 cốc [vi] phát âm cốc 0 bình chọn
06/02/2011 đàn bà [vi] phát âm đàn bà 0 bình chọn
06/02/2011 con gái [vi] phát âm con gái 0 bình chọn
06/02/2011 đứa bé [vi] phát âm đứa bé 0 bình chọn
06/02/2011 gương [vi] phát âm gương 0 bình chọn
06/02/2011 cái gối [vi] phát âm cái gối 0 bình chọn
06/02/2011 cửa sổ [vi] phát âm cửa sổ 0 bình chọn
06/02/2011 câu hỏi [vi] phát âm câu hỏi 0 bình chọn
06/02/2011 bản đồ [vi] phát âm bản đồ 0 bình chọn
06/02/2011 hình ảnh [vi] phát âm hình ảnh 0 bình chọn
06/02/2011 hành khách [vi] phát âm hành khách 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/02/2011 phi công [vi] phát âm phi công 0 bình chọn
06/02/2011 phi cơ [vi] phát âm phi cơ 0 bình chọn
06/02/2011 tiền [vi] phát âm tiền 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/02/2011 câu văn [vi] phát âm câu văn 0 bình chọn
06/02/2011 khám [vi] phát âm khám 0 bình chọn
06/02/2011 khóa [vi] phát âm khóa 0 bình chọn
06/02/2011 chìa khóa [vi] phát âm chìa khóa 0 bình chọn