Thành viên:

gorkabear

Đăng ký phát âm của gorkabear

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/02/2012 gratis [ca] phát âm gratis 0 bình chọn
07/02/2012 V [ca] phát âm V 0 bình chọn