Thành viên:

guttyxx

Đăng ký phát âm của guttyxx

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
26/07/2015
phát âm aðaleinkunn
aðaleinkunn [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm jökull
jökull [is] 1 bình chọn
26/07/2015
phát âm Eyja
Eyja [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm vellir
vellir [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm Tívar
Tívar [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm ótal
ótal [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm fjalla
fjalla [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm Þjófafoss
Þjófafoss [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm Víxl
Víxl [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm gaurinn
gaurinn [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm gaur
gaur [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm samviskusemi
samviskusemi [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm Vandvirkni
Vandvirkni [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm Eyjafjallajökull
Eyjafjallajökull [is] 2 bình chọn
26/07/2015
phát âm öfum
öfum [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm endorfín
endorfín [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm Berserkjahraun
Berserkjahraun [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm blóð
blóð [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm vatnsins
vatnsins [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm Lögmætur
Lögmætur [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm Lögmál
Lögmál [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm Morsárfoss
Morsárfoss [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm ljúffengur
ljúffengur [is] 0 bình chọn
26/07/2015
phát âm óætur
óætur [is] 1 bình chọn