Thành viên:

guttyxx

Đăng ký phát âm của guttyxx

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/07/2015 aðaleinkunn [is] phát âm aðaleinkunn 0 bình chọn
26/07/2015 jökull [is] phát âm jökull 1 bình chọn
26/07/2015 Eyja [is] phát âm Eyja 0 bình chọn
26/07/2015 vellir [is] phát âm vellir 0 bình chọn
26/07/2015 Tívar [is] phát âm Tívar 0 bình chọn
26/07/2015 ótal [is] phát âm ótal 0 bình chọn
26/07/2015 fjalla [is] phát âm fjalla 0 bình chọn
26/07/2015 Þjófafoss [is] phát âm Þjófafoss 0 bình chọn
26/07/2015 Víxl [is] phát âm Víxl 0 bình chọn
26/07/2015 gaurinn [is] phát âm gaurinn 0 bình chọn
26/07/2015 gaur [is] phát âm gaur 0 bình chọn
26/07/2015 samviskusemi [is] phát âm samviskusemi 0 bình chọn
26/07/2015 Vandvirkni [is] phát âm Vandvirkni 0 bình chọn
26/07/2015 Eyjafjallajökull [is] phát âm Eyjafjallajökull 2 bình chọn
26/07/2015 öfum [is] phát âm öfum 0 bình chọn
26/07/2015 endorfín [is] phát âm endorfín 0 bình chọn
26/07/2015 Berserkjahraun [is] phát âm Berserkjahraun 0 bình chọn
26/07/2015 blóð [is] phát âm blóð 0 bình chọn
26/07/2015 vatnsins [is] phát âm vatnsins 0 bình chọn
26/07/2015 Lögmætur [is] phát âm Lögmætur 0 bình chọn
26/07/2015 Lögmál [is] phát âm Lögmál 0 bình chọn
26/07/2015 Morsárfoss [is] phát âm Morsárfoss 0 bình chọn
26/07/2015 ljúffengur [is] phát âm ljúffengur 0 bình chọn
26/07/2015 óætur [is] phát âm óætur 1 bình chọn