Thành viên:

gzalilova

Đăng ký phát âm của gzalilova

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
04/09/2012 галереясына [tt] phát âm галереясына 0 bình chọn
03/09/2012 лауреаты [tt] phát âm лауреаты 0 bình chọn
03/09/2012 властена [tt] phát âm властена 0 bình chọn
03/09/2012 хакимияткәме [tt] phát âm хакимияткәме 0 bình chọn
03/09/2012 Вәлиев [tt] phát âm Вәлиев 0 bình chọn
03/09/2012 вазгыяте [tt] phát âm вазгыяте 0 bình chọn
03/09/2012 вареньелап [tt] phát âm вареньелап 0 bình chọn
03/09/2012 буявы [tt] phát âm буявы 0 bình chọn
03/09/2012 буяячак [tt] phát âm буяячак 0 bình chọn
03/09/2012 буйыйк [tt] phát âm буйыйк 0 bình chọn
03/09/2012 буйыйм [tt] phát âm буйыйм 0 bình chọn
03/09/2012 буя [tt] phát âm буя 0 bình chọn
02/09/2012 биеячәк [tt] phát âm биеячәк 0 bình chọn
02/09/2012 биик [tt] phát âm биик 0 bình chọn
02/09/2012 биим [tt] phát âm биим 0 bình chọn
02/09/2012 берьялгызы [tt] phát âm берьялгызы 0 bình chọn
02/09/2012 бәрелүе [tt] phát âm бәрелүе 0 bình chọn
02/09/2012 бәлигъ [tt] phát âm бәлигъ 0 bình chọn
02/09/2012 бавы [tt] phát âm бавы 0 bình chọn
02/09/2012 бандероленә [tt] phát âm бандероленә 0 bình chọn
02/09/2012 баеячак [tt] phát âm баеячак 0 bình chọn
02/09/2012 байыйк [tt] phát âm байыйк 0 bình chọn
02/09/2012 байыйм [tt] phát âm байыйм 0 bình chọn
02/09/2012 бае [tt] phát âm бае 0 bình chọn
02/09/2012 апрелендә [tt] phát âm апрелендә 0 bình chọn
02/09/2012 ансамбленә [tt] phát âm ансамбленә 0 bình chọn
02/09/2012 а'выр [tt] phát âm а'выр 0 bình chọn
02/09/2012 автомобиленә [tt] phát âm автомобиленә 0 bình chọn
30/08/2012 әсбабы [tt] phát âm әсбабы 0 bình chọn
30/08/2012 аллеясына [tt] phát âm аллеясына 0 bình chọn