Thành viên:

gzalilova

Đăng ký phát âm của gzalilova

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/09/2012 Галимә [tt] phát âm Галимә 1 bình chọn
04/09/2012 галибанә [tt] phát âm галибанә 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/09/2012 галереясына [tt] phát âm галереясына 0 bình chọn
03/09/2012 гаҗәп [tt] phát âm гаҗәп 1 bình chọn
03/09/2012 лауреаты [tt] phát âm лауреаты 0 bình chọn
03/09/2012 бишенче [tt] phát âm бишенче 1 bình chọn
03/09/2012 властена [tt] phát âm властена 0 bình chọn
03/09/2012 хакимияткәме [tt] phát âm хакимияткәме 0 bình chọn
03/09/2012 Вәлиев [tt] phát âm Вәлиев 0 bình chọn
03/09/2012 вазгыяте [tt] phát âm вазгыяте 0 bình chọn
03/09/2012 вареньелап [tt] phát âm вареньелап 0 bình chọn
03/09/2012 вакыт [tt] phát âm вакыт 0 bình chọn
03/09/2012 быел [tt] phát âm быел 0 bình chọn
03/09/2012 буя [tt] phát âm буя 0 bình chọn
03/09/2012 буйыйм [tt] phát âm буйыйм 0 bình chọn
03/09/2012 буйыйк [tt] phát âm буйыйк 0 bình chọn
03/09/2012 буяячак [tt] phát âm буяячак 0 bình chọn
03/09/2012 буявы [tt] phát âm буявы 0 bình chọn
03/09/2012 бүгенге [tt] phát âm бүгенге 0 bình chọn
02/09/2012 биеячәк [tt] phát âm биеячәк 0 bình chọn
02/09/2012 биик [tt] phát âm биик 0 bình chọn
02/09/2012 биим [tt] phát âm биим 0 bình chọn
02/09/2012 бие [nog] phát âm бие 0 bình chọn
02/09/2012 берьялгызы [tt] phát âm берьялгызы 0 bình chọn
02/09/2012 берьюлы [tt] phát âm берьюлы 0 bình chọn
02/09/2012 бердәнбер [tt] phát âm бердәнбер 0 bình chọn
02/09/2012 бәһа [tt] phát âm бәһа 0 bình chọn
02/09/2012 бәхәс [tt] phát âm бәхәс 1 bình chọn
02/09/2012 бәрелүе [tt] phát âm бәрелүе 0 bình chọn
02/09/2012 бәрабәр [tt] phát âm бәрабәр 0 bình chọn