Thành viên:

gzalilova

Đăng ký phát âm của gzalilova

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/09/2012 бәллүр [tt] phát âm бәллүр 0 bình chọn
02/09/2012 бәлигъ [tt] phát âm бәлигъ 0 bình chọn
02/09/2012 бавы [tt] phát âm бавы 0 bình chọn
02/09/2012 басынкы [tt] phát âm басынкы 0 bình chọn
02/09/2012 бандероленә [tt] phát âm бандероленә 0 bình chọn
02/09/2012 барысы [tt] phát âm барысы 0 bình chọn
02/09/2012 барсы [tt] phát âm барсы 0 bình chọn
02/09/2012 бал [tt] phát âm бал 1 bình chọn
02/09/2012 баеячак [tt] phát âm баеячак 0 bình chọn
02/09/2012 байыйк [tt] phát âm байыйк 0 bình chọn
02/09/2012 байыйм [tt] phát âm байыйм 0 bình chọn
02/09/2012 бае [tt] phát âm бае 0 bình chọn
02/09/2012 әхлаклы [tt] phát âm әхлаклы 0 bình chọn
02/09/2012 әхлак [tt] phát âm әхлак 0 bình chọn
02/09/2012 әфьюн [tt] phát âm әфьюн 0 bình chọn
02/09/2012 әмма [tt] phát âm әмма 0 bình chọn
02/09/2012 әманәт [tt] phát âm әманәт 0 bình chọn
02/09/2012 ашханә [tt] phát âm ашханә 0 bình chọn
02/09/2012 афәт [tt] phát âm афәт 0 bình chọn
02/09/2012 афәрин [tt] phát âm афәрин 0 bình chọn
02/09/2012 архив [tt] phát âm архив 0 bình chọn
02/09/2012 апрелендә [tt] phát âm апрелендә 0 bình chọn
02/09/2012 апрель [tt] phát âm апрель 0 bình chọn
02/09/2012 ансамбленә [tt] phát âm ансамбленә 0 bình chọn
02/09/2012 алдынгы [tt] phát âm алдынгы 1 bình chọn
02/09/2012 аксөяк [tt] phát âm аксөяк 0 bình chọn
02/09/2012 аксакал [tt] phát âm аксакал 1 bình chọn
02/09/2012 Адәм [tt] phát âm Адәм 0 bình chọn
02/09/2012 а'выр [tt] phát âm а'выр 0 bình chọn
02/09/2012 автомобиленә [tt] phát âm автомобиленә 0 bình chọn