Thành viên:

gzalilova

Đăng ký phát âm của gzalilova

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/06/2012 юнәлтеп [tt] phát âm юнәлтеп 0 bình chọn
05/06/2012 юрамалай [tt] phát âm юрамалай 0 bình chọn
05/06/2012 югарылыктагы [tt] phát âm югарылыктагы 0 bình chọn
05/06/2012 юкарып [tt] phát âm юкарып 0 bình chọn
05/06/2012 юлъязма [tt] phát âm юлъязма 0 bình chọn
05/06/2012 юлау [tt] phát âm юлау 0 bình chọn
05/06/2012 югарылыклы [tt] phát âm югарылыклы 0 bình chọn
05/06/2012 юып [tt] phát âm юып 0 bình chọn
05/06/2012 юллап [tt] phát âm юллап 0 bình chọn
05/06/2012 юынты [tt] phát âm юынты 0 bình chọn
05/06/2012 югарылау [tt] phát âm югарылау 0 bình chọn
05/06/2012 юнышып [tt] phát âm юнышып 0 bình chọn
05/06/2012 юатырга [tt] phát âm юатырга 0 bình chọn
05/06/2012 юнәлдереп [tt] phát âm юнәлдереп 0 bình chọn
05/06/2012 юнәлтебрәк [tt] phát âm юнәлтебрәк 0 bình chọn
05/06/2012 юләрсетергә [tt] phát âm юләрсетергә 0 bình chọn
05/06/2012 юмаларга [tt] phát âm юмаларга 0 bình chọn
05/06/2012 югалткан [tt] phát âm югалткан 0 bình chọn
05/06/2012 югалганчы [tt] phát âm югалганчы 0 bình chọn
05/06/2012 югалган [tt] phát âm югалган 0 bình chọn
05/06/2012 юанмау [tt] phát âm юанмау 0 bình chọn
05/06/2012 яртысы [tt] phát âm яртысы 0 bình chọn
05/06/2012 ягып [tt] phát âm ягып 0 bình chọn
05/06/2012 ялтырап [tt] phát âm ялтырап 0 bình chọn
05/06/2012 янәшәдә [tt] phát âm янәшәдә 0 bình chọn
05/06/2012 язгалап [tt] phát âm язгалап 0 bình chọn
05/06/2012 ясканырга [tt] phát âm ясканырга 0 bình chọn
05/06/2012 ялгышып [tt] phát âm ялгышып 0 bình chọn
05/06/2012 яраклашып [tt] phát âm яраклашып 0 bình chọn
05/06/2012 яргаланган [tt] phát âm яргаланган 0 bình chọn