Thành viên:

gzalilova

Đăng ký phát âm của gzalilova

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/06/2012 ялтыраган [tt] phát âm ялтыраган 0 bình chọn
05/06/2012 язган [tt] phát âm язган 0 bình chọn
05/06/2012 як [tt] phát âm як 0 bình chọn
05/06/2012 ясканучы [tt] phát âm ясканучы 0 bình chọn
05/06/2012 ягылган [tt] phát âm ягылган 0 bình chọn
05/06/2012 яндырып [tt] phát âm яндырып 0 bình chọn
05/06/2012 яткач [tt] phát âm яткач 0 bình chọn
05/06/2012 янәшәдән [tt] phát âm янәшәдән 0 bình chọn
05/06/2012 язып [tt] phát âm язып 0 bình chọn
05/06/2012 яшерелергә [tt] phát âm яшерелергә 0 bình chọn
05/06/2012 ярдәмләшеп [tt] phát âm ярдәмләшеп 0 bình chọn
05/06/2012 ялгызаклык [tt] phát âm ялгызаклык 0 bình chọn
05/06/2012 яраган [tt] phát âm яраган 0 bình chọn
05/06/2012 яньчелеп [tt] phát âm яньчелеп 0 bình chọn
05/06/2012 ябыштырылган [tt] phát âm ябыштырылган 0 bình chọn
05/06/2012 ялтыратып [tt] phát âm ялтыратып 0 bình chọn
05/06/2012 ялап [tt] phát âm ялап 0 bình chọn
05/06/2012 янган [tt] phát âm янган 0 bình chọn
05/06/2012 яллап [tt] phát âm яллап 0 bình chọn
05/06/2012 ятышып [tt] phát âm ятышып 0 bình chọn
05/06/2012 яшелләнеп [tt] phát âm яшелләнеп 0 bình chọn
05/06/2012 яны [tt] phát âm яны 0 bình chọn
05/06/2012 ябып [tt] phát âm ябып 0 bình chọn
05/06/2012 яткалап [tt] phát âm яткалап 0 bình chọn
05/06/2012 яратмыйча [tt] phát âm яратмыйча 0 bình chọn
05/06/2012 яңгырап [tt] phát âm яңгырап 0 bình chọn
05/06/2012 япсарып [tt] phát âm япсарып 0 bình chọn
05/06/2012 яктырткан [tt] phát âm яктырткан 0 bình chọn
05/06/2012 яраланган [tt] phát âm яраланган 0 bình chọn
05/06/2012 яраурак [tt] phát âm яраурак 0 bình chọn