Thành viên:

gzalilova

Đăng ký phát âm của gzalilova

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/06/2012 янбашка [tt] phát âm янбашка 0 bình chọn
05/06/2012 ясалган [tt] phát âm ясалган 0 bình chọn
05/06/2012 ямьшәеп [tt] phát âm ямьшәеп 0 bình chọn
05/06/2012 якта [tt] phát âm якта 0 bình chọn
05/06/2012 ягылып [tt] phát âm ягылып 0 bình chọn
05/06/2012 асатлашырга [tt] phát âm асатлашырга 0 bình chọn
05/06/2012 асатлаштырырга [tt] phát âm асатлаштырырга 0 bình chọn
05/06/2012 асатланырга [tt] phát âm асатланырга 0 bình chọn
05/06/2012 асатландырырга [tt] phát âm асатландырырга 0 bình chọn
05/06/2012 асарга [tt] phát âm асарга 0 bình chọn
05/06/2012 арынырга [tt] phát âm арынырга 0 bình chọn
05/06/2012 арытырга [tt] phát âm арытырга 0 bình chọn
05/06/2012 арындырырга [tt] phát âm арындырырга 0 bình chọn
05/06/2012 арылырга [tt] phát âm арылырга 0 bình chọn
05/06/2012 арыкланырга [tt] phát âm арыкланырга 0 bình chọn
05/06/2012 арыкландырырга [tt] phát âm арыкландырырга 0 bình chọn
05/06/2012 арыгайтырга [tt] phát âm арыгайтырга 0 bình chọn
05/06/2012 арыгаерга [tt] phát âm арыгаерга 0 bình chọn
05/06/2012 аршынларга [tt] phát âm аршынларга 0 bình chọn
05/06/2012 аруларга [tt] phát âm аруларга 0 bình chọn
05/06/2012 аруланырга [tt] phát âm аруланырга 0 bình chọn
05/06/2012 артырга [tt] phát âm артырга 0 bình chọn
05/06/2012 яктыртып [tt] phát âm яктыртып 0 bình chọn
05/06/2012 яшелрәк [tt] phát âm яшелрәк 0 bình chọn
05/06/2012 арендаларга [tt] phát âm арендаларга 0 bình chọn
05/06/2012 арзанайтырга [tt] phát âm арзанайтырга 0 bình chọn
05/06/2012 арзанаерга [tt] phát âm арзанаерга 0 bình chọn
05/06/2012 арзанландырырга [tt] phát âm арзанландырырга 0 bình chọn
05/06/2012 арзанланырга [tt] phát âm арзанланырга 0 bình chọn
05/06/2012 аристократлашырга [tt] phát âm аристократлашырга 0 bình chọn