Thành viên:

gzalilova

Đăng ký phát âm của gzalilova

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/03/2012 төгер [tt] phát âm төгер 0 bình chọn
07/03/2012 бөтен [tt] phát âm бөтен 0 bình chọn
07/03/2012 булырга [tt] phát âm булырга 0 bình chọn
07/03/2012 Гали [tt] phát âm Гали 0 bình chọn
07/03/2012 гафу [tt] phát âm гафу 0 bình chọn
07/03/2012 бүлмә [tt] phát âm бүлмә 0 bình chọn
07/03/2012 җир [tt] phát âm җир 0 bình chọn
07/03/2012 кечкенә [tt] phát âm кечкенә 0 bình chọn
07/03/2012 Һава [tt] phát âm Һава 0 bình chọn
07/03/2012 сорау [tt] phát âm сорау 0 bình chọn
07/03/2012 түгел [tt] phát âm түгел 0 bình chọn
07/03/2012 сүз [tt] phát âm сүз 0 bình chọn
07/03/2012 мәшһүр [tt] phát âm мәшһүр 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/03/2012 ничә [tt] phát âm ничә 0 bình chọn
07/03/2012 үзе [tt] phát âm үзе 0 bình chọn
07/03/2012 Тубыл [tt] phát âm Тубыл 0 bình chọn
07/03/2012 әй [tt] phát âm әй 0 bình chọn
14/12/2011 дагаборын [tt] phát âm дагаборын 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/12/2011 борынча [tt] phát âm борынча 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/12/2011 бүрекләч [tt] phát âm бүрекләч 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/12/2011 бөкрәч [tt] phát âm бөкрәч 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/12/2011 актеш [tt] phát âm актеш 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/12/2011 австралопитеклар [tt] phát âm австралопитеклар 0 bình chọn
13/12/2011 ярыммаймыллар [tt] phát âm ярыммаймыллар 0 bình chọn
13/12/2011 хисапчыл [tt] phát âm хисапчыл 0 bình chọn
13/12/2011 хисапчан [tt] phát âm хисапчан 0 bình chọn
13/12/2011 хлорландыру [tt] phát âm хлорландыру 0 bình chọn
13/12/2011 хлорландырылу [tt] phát âm хлорландырылу 0 bình chọn
13/12/2011 хлорлы [tt] phát âm хлорлы 0 bình chọn
13/12/2011 хорафатчан [tt] phát âm хорафатчан 0 bình chọn