Thành viên:

hagerup

Đăng ký phát âm của hagerup

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/11/2010 lait [fr] phát âm lait 1 bình chọn