Thành viên:

halimunan

Đăng ký phát âm của halimunan

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/09/2008 simpan [ms] phát âm simpan 0 bình chọn
10/04/2008 London [en] phát âm London 1 bình chọn
10/04/2008 dry [en] phát âm dry 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/04/2008 engine [en] phát âm engine 10 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/04/2008 tandas [ms] phát âm tandas 0 bình chọn