Thành viên:

hedielson

Đăng ký phát âm của hedielson

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/10/2012 matuto [pt] phát âm matuto -1 bình chọn
03/10/2012 hemorróides [pt] phát âm hemorróides 0 bình chọn
03/10/2012 paínho [pt] phát âm paínho 0 bình chọn
03/10/2012 maínha [pt] phát âm maínha 0 bình chọn