Thành viên:

heidhinn

Đăng ký phát âm của heidhinn

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/10/2012 Château-Rouge [fr] phát âm Château-Rouge 0 bình chọn
28/10/2012 signaux [fr] phát âm signaux 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 controversé [fr] phát âm controversé 0 bình chọn
28/10/2012 salut [fr] phát âm salut 1 bình chọn
28/10/2012 Alfred et Horace [fr] phát âm Alfred et Horace 0 bình chọn
28/10/2012 riche en variantes [fr] phát âm riche en variantes 0 bình chọn
28/10/2012 Brunoff [fr] phát âm Brunoff 0 bình chọn
28/10/2012 Prolongeau [fr] phát âm Prolongeau 0 bình chọn
28/10/2012 imprécise [fr] phát âm imprécise 0 bình chọn
28/10/2012 stagnent [fr] phát âm stagnent 0 bình chọn
28/10/2012 vestimentaire [fr] phát âm vestimentaire 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 vicissitude [fr] phát âm vicissitude 1 bình chọn
28/10/2012 planant [fr] phát âm planant 0 bình chọn
28/10/2012 Decaure [fr] phát âm Decaure 0 bình chọn
28/10/2012 bourbier [fr] phát âm bourbier 0 bình chọn
28/10/2012 pinière [fr] phát âm pinière 0 bình chọn
28/10/2012 égrainer [fr] phát âm égrainer 0 bình chọn
28/10/2012 bénéfices [fr] phát âm bénéfices 0 bình chọn
28/10/2012 rondouillard [fr] phát âm rondouillard 0 bình chọn
28/10/2012 se démonter [fr] phát âm se démonter 0 bình chọn
28/10/2012 fripé [fr] phát âm fripé 0 bình chọn
28/10/2012 bâche [fr] phát âm bâche 0 bình chọn
28/10/2012 pommé [fr] phát âm pommé 0 bình chọn
28/10/2012 menuisier en meubles [fr] phát âm menuisier en meubles 0 bình chọn
28/10/2012 démoder [fr] phát âm démoder 0 bình chọn
27/10/2012 la foule [fr] phát âm la foule 2 bình chọn
27/10/2012 espagnolette [fr] phát âm espagnolette 0 bình chọn
27/10/2012 s'intitule [fr] phát âm s'intitule 0 bình chọn
27/10/2012 malgré ça [fr] phát âm malgré ça 0 bình chọn
27/10/2012 panaché [fr] phát âm panaché 0 bình chọn