Thành viên:

hejirayc

Đăng ký phát âm của hejirayc

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/05/2011 supercalifragilisticexpialidocious [en] phát âm supercalifragilisticexpialidocious 2 bình chọn
10/05/2011 McDesme [en] phát âm McDesme 0 bình chọn
10/05/2011 Lionel Groulx [fr] phát âm Lionel Groulx 0 bình chọn
10/05/2011 sphingosine [en] phát âm sphingosine 0 bình chọn
10/05/2011 schoolchildren [en] phát âm schoolchildren 0 bình chọn
10/05/2011 Barbra Streisand [en] phát âm Barbra Streisand 0 bình chọn
10/05/2011 biotechnology [en] phát âm biotechnology 0 bình chọn
10/05/2011 Keraunomedicine [en] phát âm Keraunomedicine 0 bình chọn
10/05/2011 McGill University [en] phát âm McGill University 0 bình chọn
10/05/2011 York University [en] phát âm York University 0 bình chọn
10/05/2011 Toronto islands [en] phát âm Toronto islands 0 bình chọn
10/05/2011 cytotoxicity [en] phát âm cytotoxicity 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/05/2011 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 0 bình chọn
01/05/2011 Cryptosporidium [en] phát âm Cryptosporidium 0 bình chọn