Thành viên:

hejirayc

Đăng ký phát âm của hejirayc

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
10/05/2011 schoolchildren [en] phát âm schoolchildren 0 bình chọn
10/05/2011 York University [en] phát âm York University 0 bình chọn
10/05/2011 Toronto islands [en] phát âm Toronto islands 0 bình chọn
10/05/2011 cytotoxicity [en] phát âm cytotoxicity 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/05/2011 Cryptosporidium [en] phát âm Cryptosporidium 0 bình chọn