Thành viên:

hendialys

Đăng ký phát âm của hendialys

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
24/04/2011 contrefaçon [fr] phát âm contrefaçon 0 bình chọn
24/04/2011 visqueux [fr] phát âm visqueux Của Domigloup
24/04/2011 astérisque [fr] phát âm astérisque 0 bình chọn
24/04/2011 archiduchesse [fr] phát âm archiduchesse 0 bình chọn
24/04/2011 crise de jalousie [fr] phát âm crise de jalousie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/04/2011 traduction [fr] phát âm traduction Của AlizeeG
24/04/2011 Quechua [fr] phát âm Quechua 0 bình chọn
24/04/2011 acquiescer [fr] phát âm acquiescer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/04/2011 boule Quiès [fr] phát âm boule Quiès 0 bình chọn
24/04/2011 Yohann [fr] phát âm Yohann 0 bình chọn
24/04/2011 Sophie [fr] phát âm Sophie 0 bình chọn
24/04/2011 1992 [fr] phát âm 1992 0 bình chọn
24/04/2011 testostérone [fr] phát âm testostérone 0 bình chọn
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] phát âm Saint Petersbourg 0 bình chọn