Thành viên:

hendialys

Đăng ký phát âm của hendialys

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2011 corear [es] phát âm corear 0 bình chọn
24/04/2011 cortaúñas [es] phát âm cortaúñas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/04/2011 юно [ru] phát âm юно 0 bình chọn
24/04/2011 contrefaçon [fr] phát âm contrefaçon 0 bình chọn
24/04/2011 équilatéral [fr] phát âm équilatéral 0 bình chọn
24/04/2011 escaliers [fr] phát âm escaliers 0 bình chọn
24/04/2011 Crépuscule [fr] phát âm Crépuscule -1 bình chọn
24/04/2011 visqueux [fr] phát âm visqueux 0 bình chọn
24/04/2011 astérisque [fr] phát âm astérisque 0 bình chọn
24/04/2011 abracadabra [fr] phát âm abracadabra 0 bình chọn
24/04/2011 cliché [fr] phát âm cliché 0 bình chọn
24/04/2011 opportun [fr] phát âm opportun 1 bình chọn
24/04/2011 piscine [fr] phát âm piscine 0 bình chọn
24/04/2011 sceau [fr] phát âm sceau 0 bình chọn
24/04/2011 réfléchir [fr] phát âm réfléchir 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/04/2011 Quentin [fr] phát âm Quentin -1 bình chọn
24/04/2011 Margaux [fr] phát âm Margaux 1 bình chọn
24/04/2011 Guffens-Heynen [fr] phát âm Guffens-Heynen 0 bình chọn
24/04/2011 Zimming [fr] phát âm Zimming 0 bình chọn
24/04/2011 Ristelhueber [fr] phát âm Ristelhueber 0 bình chọn
24/04/2011 Liemert [fr] phát âm Liemert 0 bình chọn
24/04/2011 spart [fr] phát âm spart 0 bình chọn
24/04/2011 Sigaut [fr] phát âm Sigaut 0 bình chọn
24/04/2011 basché [fr] phát âm basché 0 bình chọn
24/04/2011 widor [fr] phát âm widor 0 bình chọn
24/04/2011 Thiteux [fr] phát âm Thiteux 0 bình chọn
24/04/2011 Fessenheim [fr] phát âm Fessenheim 0 bình chọn
24/04/2011 André Ayew [fr] phát âm André Ayew 0 bình chọn
24/04/2011 boulbenes [fr] phát âm boulbenes 0 bình chọn
24/04/2011 Pupillin [fr] phát âm Pupillin 0 bình chọn