Thành viên:

hendialys

Đăng ký phát âm của hendialys

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2011 Général Schablikine [fr] phát âm Général Schablikine 0 bình chọn
24/04/2011 la charmille [fr] phát âm la charmille 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/04/2011 Graves de Vayres [fr] phát âm Graves de Vayres 0 bình chọn
24/04/2011 Zephrine Drouhin [fr] phát âm Zephrine Drouhin 0 bình chọn
24/04/2011 Argeneau [fr] phát âm Argeneau 0 bình chọn
24/04/2011 Ceinture fléchée [fr] phát âm Ceinture fléchée 0 bình chọn
24/04/2011 Merleau-Ponty [fr] phát âm Merleau-Ponty 0 bình chọn
24/04/2011 Victoire Thivisol [fr] phát âm Victoire Thivisol 0 bình chọn
24/04/2011 Grau du Roi [fr] phát âm Grau du Roi 0 bình chọn
24/04/2011 Dora Marr [fr] phát âm Dora Marr 0 bình chọn
24/04/2011 rejeté [fr] phát âm rejeté 0 bình chọn
24/04/2011 Frederic Caron [fr] phát âm Frederic Caron 0 bình chọn
24/04/2011 Marie-Thérèse Walter [fr] phát âm Marie-Thérèse Walter 0 bình chọn
24/04/2011 Eugène Chevreul [fr] phát âm Eugène Chevreul 0 bình chọn
24/04/2011 Louis Braille [fr] phát âm Louis Braille 0 bình chọn
24/04/2011 bichette [fr] phát âm bichette 0 bình chọn
24/04/2011 Dieu du Ciel [fr] phát âm Dieu du Ciel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/04/2011 Péché Mortel [fr] phát âm Péché Mortel 0 bình chọn
24/04/2011 Françoise Rosay [fr] phát âm Françoise Rosay 0 bình chọn
24/04/2011 Rue de Ménilmontant [fr] phát âm Rue de Ménilmontant 0 bình chọn
24/04/2011 Pierre Curie [fr] phát âm Pierre Curie 0 bình chọn
24/04/2011 technicienne [fr] phát âm technicienne 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/04/2011 productif [fr] phát âm productif 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/04/2011 hypnôse [fr] phát âm hypnôse 0 bình chọn
24/04/2011 Marc Seguin [fr] phát âm Marc Seguin 0 bình chọn
24/04/2011 Guillaume de Poitiers [fr] phát âm Guillaume de Poitiers 0 bình chọn
24/04/2011 Fontrevault [fr] phát âm Fontrevault 0 bình chọn
24/04/2011 Jean-Robert Dupuis [fr] phát âm Jean-Robert Dupuis 0 bình chọn
24/04/2011 Jean-Baptiste Biot [fr] phát âm Jean-Baptiste Biot 0 bình chọn
24/04/2011 interjections [fr] phát âm interjections 0 bình chọn