Thành viên:

hendialys

Đăng ký phát âm của hendialys

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2011 Gairaud [fr] phát âm Gairaud 0 bình chọn
24/04/2011 couron [fr] phát âm couron 0 bình chọn
24/04/2011 Raymond Sebond [fr] phát âm Raymond Sebond 0 bình chọn
24/04/2011 Michel Joseph Martelly [fr] phát âm Michel Joseph Martelly 0 bình chọn
24/04/2011 Diane d'Andoins de Gramont [fr] phát âm Diane d'Andoins de Gramont 0 bình chọn
24/04/2011 Corisande [fr] phát âm Corisande 0 bình chọn
24/04/2011 Vignoles [fr] phát âm Vignoles 0 bình chọn
24/04/2011 Jean de la Taille [fr] phát âm Jean de la Taille 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/04/2011 Claude Drevet [fr] phát âm Claude Drevet 0 bình chọn
24/04/2011 Sainte Marie de Maumont [fr] phát âm Sainte Marie de Maumont 0 bình chọn
24/04/2011 que faites-vous [fr] phát âm que faites-vous 1 bình chọn Phát âm tốt nhất