Thành viên:

hiroy

Đăng ký phát âm của hiroy

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/03/2015 extra-conjugal [pt] phát âm extra-conjugal 0 bình chọn
23/03/2015 subjuntivo [pt] phát âm subjuntivo 0 bình chọn
23/03/2015 empregada [pt] phát âm empregada 0 bình chọn
23/03/2015 Maquiagem [pt] phát âm Maquiagem 0 bình chọn
23/03/2015 mapa [pt] phát âm mapa 0 bình chọn
23/03/2015 estruturação [pt] phát âm estruturação 0 bình chọn
23/03/2015 humilhação [pt] phát âm humilhação 0 bình chọn
23/03/2015 março [pt] phát âm março 0 bình chọn
23/03/2015 mercado [pt] phát âm mercado 0 bình chọn
23/03/2015 maio [pt] phát âm maio 0 bình chọn
23/03/2015 alegra [pt] phát âm alegra 0 bình chọn
23/03/2015 psicopedagogo [pt] phát âm psicopedagogo 0 bình chọn
23/03/2015 bolacha [pt] phát âm bolacha 0 bình chọn
23/03/2015 quando [pt] phát âm quando 0 bình chọn
23/03/2015 batalha [pt] phát âm batalha 0 bình chọn
23/03/2015 tão [pt] phát âm tão 0 bình chọn
23/03/2015 menina [pt] phát âm menina -2 bình chọn
23/03/2015 conheço [pt] phát âm conheço 0 bình chọn
23/03/2015 almoçar [pt] phát âm almoçar 1 bình chọn
23/03/2015 apresentar-se [pt] phát âm apresentar-se 0 bình chọn
23/03/2015 apanhar [pt] phát âm apanhar 0 bình chọn
23/03/2015 milhão [pt] phát âm milhão 0 bình chọn
23/03/2015 detalhe [pt] phát âm detalhe 0 bình chọn
23/03/2015 alcóolico [pt] phát âm alcóolico 0 bình chọn
23/03/2015 chuviscando [pt] phát âm chuviscando 0 bình chọn
23/03/2015 arrogantes [pt] phát âm arrogantes 0 bình chọn
23/03/2015 difusão [pt] phát âm difusão 0 bình chọn
23/03/2015 milho [pt] phát âm milho 0 bình chọn
23/03/2015 palhaço [pt] phát âm palhaço 0 bình chọn
23/03/2015 dizer [pt] phát âm dizer 0 bình chọn