Thành viên:

hlodver

Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
18/01/2011 huglaus [is] phát âm huglaus Của Petur75
18/01/2011 óframfærinn [is] phát âm óframfærinn Của Petur75
18/01/2011 fyndinn [is] phát âm fyndinn Của Petur75
18/01/2011 fordómafullur [is] phát âm fordómafullur Của Petur75
18/01/2011 alvarlegur [is] phát âm alvarlegur Của Petur75
18/01/2011 einlægur [is] phát âm einlægur Của Petur75
18/01/2011 óskýrmæltur [is] phát âm óskýrmæltur Của Petur75
18/01/2011 hrokafullur [is] phát âm hrokafullur Của Petur75
18/01/2011 drambsamur [is] phát âm drambsamur Của Petur75
18/01/2011 yfirlætisfullur [is] phát âm yfirlætisfullur Của Petur75
18/01/2011 nauðsynjar [is] phát âm nauðsynjar Của Petur75
18/01/2011 útþensla [is] phát âm útþensla Của Petur75
18/01/2011 skortur [is] phát âm skortur Của Petur75
18/01/2011 sjálfhelda [is] phát âm sjálfhelda Của Petur75
18/01/2011 langvinnur [is] phát âm langvinnur Của Petur75
18/01/2011 þrálátur [is] phát âm þrálátur Của Petur75
18/01/2011 löngun [is] phát âm löngun Của Petur75
18/01/2011 athlægi [is] phát âm athlægi Của Petur75
18/01/2011 háð [is] phát âm háð Của Petur75
18/01/2011 illgirni [is] phát âm illgirni Của Petur75
18/01/2011 lotning [is] phát âm lotning Của Petur75
18/01/2011 dýrkun [is] phát âm dýrkun Của Petur75
18/01/2011 mannkyn [is] phát âm mannkyn Của Petur75
18/01/2011 ófullnægjandi [is] phát âm ófullnægjandi Của Petur75
17/01/2011 Suðurskautslandið [is] phát âm Suðurskautslandið Của Petur75
17/01/2011 Norður Ameríka [is] phát âm Norður Ameríka Của Petur75
17/01/2011 Suður Ameríka [is] phát âm Suður Ameríka Của Petur75
17/01/2011 Evrópa [is] phát âm Evrópa Của Petur75
17/01/2011 Afríka [is] phát âm Afríka Của Petur75
17/01/2011 Asía [is] phát âm Asía Của Petur75