Thành viên:

hlodver

Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Phrase Nghe Bình chọn
19/03/2018 Það gerir ekkert til. [is] phát âm Það gerir ekkert til. 0 bình chọn
19/03/2018 Hvað gerir það til? [is] phát âm Hvað gerir það til? 0 bình chọn
19/03/2018 það er gott að heyra [is] phát âm það er gott að heyra 0 bình chọn