Thành viên:

hlodver

Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/02/2017 andsælis [is] phát âm andsælis 0 bình chọn
29/06/2016 Jónasardóttir [is] phát âm Jónasardóttir 0 bình chọn
29/06/2016 Hágöfgi [is] phát âm Hágöfgi 0 bình chọn
29/06/2016 hvílíkur [is] phát âm hvílíkur 0 bình chọn
29/06/2016 hlutina [is] phát âm hlutina 0 bình chọn
29/06/2016 hlutinn [is] phát âm hlutinn 0 bình chọn
29/06/2016 Sumarólympíuleikarnir [is] phát âm Sumarólympíuleikarnir 0 bình chọn
29/06/2016 Hánýpur [is] phát âm Hánýpur 0 bình chọn
29/06/2016 Hveradalir [is] phát âm Hveradalir 0 bình chọn
29/06/2016 Griðungum [is] phát âm Griðungum 0 bình chọn
29/06/2016 plís [is] phát âm plís 0 bình chọn
29/06/2016 áfylling [is] phát âm áfylling 0 bình chọn
29/06/2016 nettur [is] phát âm nettur 0 bình chọn
29/06/2016 leiksvæði [is] phát âm leiksvæði 0 bình chọn
29/06/2016 áliðinn [is] phát âm áliðinn 0 bình chọn
29/06/2016 Málmhaus [is] phát âm Málmhaus 0 bình chọn
29/06/2016 Guðni Thorlacius Jóhannesson [is] phát âm Guðni Thorlacius Jóhannesson 0 bình chọn
29/06/2016 Landslagið [is] phát âm Landslagið 0 bình chọn
29/06/2016 einhvern tíma [is] phát âm einhvern tíma 0 bình chọn
29/06/2016 Jólaköttur [is] phát âm Jólaköttur 0 bình chọn
29/06/2016 Hallfreður [is] phát âm Hallfreður 0 bình chọn
29/06/2016 skjótur [is] phát âm skjótur 0 bình chọn
29/06/2016 Lífsförunaut [is] phát âm Lífsförunaut 0 bình chọn
29/06/2016 gleymdur [is] phát âm gleymdur 0 bình chọn
29/06/2016 sofnaður [is] phát âm sofnaður 0 bình chọn
17/06/2016 sýndu [is] phát âm sýndu 0 bình chọn
17/06/2016 Vor í Vaglaskógi [is] phát âm Vor í Vaglaskógi 0 bình chọn
17/06/2016 Fossaröðin [is] phát âm Fossaröðin 0 bình chọn
17/06/2016 Rögnvaldsson [is] phát âm Rögnvaldsson 0 bình chọn
17/06/2016 guðspjall [is] phát âm guðspjall 0 bình chọn