Thành viên:

hlodver

Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/09/2011 reiði [is] phát âm reiði 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 vonska [is] phát âm vonska 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 kórvilla [is] phát âm kórvilla 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 gnauða [is] phát âm gnauða 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 hve [is] phát âm hve 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 af hverju [is] phát âm af hverju 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 hverju sætir þetta? [is] phát âm hverju sætir þetta? 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 hvílík heimska [is] phát âm hvílík heimska 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 Georg [is] phát âm Georg 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 Gunnar [is] phát âm Gunnar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 Ævar [is] phát âm Ævar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 Hlíf [is] phát âm Hlíf 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/09/2011 langspil [is] phát âm langspil 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 hvað gengur að? [is] phát âm hvað gengur að? 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 hvað er framorðið [is] phát âm hvað er framorðið 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 hvaða [is] phát âm hvaða 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 gjörvallur [is] phát âm gjörvallur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 heildsala [is] phát âm heildsala 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 hollur [is] phát âm hollur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 heilnæmur [is] phát âm heilnæmur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 aðkominn [is] phát âm aðkominn 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 aftan [is] phát âm aftan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 heiman [is] phát âm heiman 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 norðan [is] phát âm norðan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 mæli [is] phát âm mæli 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 burður [is] phát âm burður 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 afmælisgjöf [is] phát âm afmælisgjöf 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 fiskveiðar [is] phát âm fiskveiðar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 fiskbollur [is] phát âm fiskbollur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 hugskot [is] phát âm hugskot 1 bình chọn Phát âm tốt nhất