Thành viên:

hlodver

Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/10/2011 lögbrot [is] phát âm lögbrot 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 endurbót [is] phát âm endurbót 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 lagfæring [is] phát âm lagfæring 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 æska [is] phát âm æska 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 leikvöllur [is] phát âm leikvöllur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 leikvangur [is] phát âm leikvangur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 leikfang [is] phát âm leikfang 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 hrygla [is] phát âm hrygla 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 brúða [is] phát âm brúða 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 loftbelgur [is] phát âm loftbelgur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 vídd [is] phát âm vídd 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 gabb [is] phát âm gabb 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 dökk [is] phát âm dökk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 aðalbygging [is] phát âm aðalbygging 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 Úff! [is] phát âm Úff! 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 hann gekk [is] phát âm hann gekk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 við gengum [is] phát âm við gengum 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 þið genguð [is] phát âm þið genguð 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 þeir gengu [is] phát âm þeir gengu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 gakk þú [is] phát âm gakk þú 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 gang [is] phát âm gang 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 ég mun ganga [is] phát âm ég mun ganga 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 þú munt ganga [is] phát âm þú munt ganga 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 hann mun ganga [is] phát âm hann mun ganga 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 við munum ganga [is] phát âm við munum ganga 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 þeir munu ganga [is] phát âm þeir munu ganga 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 gangið [is] phát âm gangið 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 göngum [is] phát âm göngum 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 gardína [is] phát âm gardína 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 tjald [is] phát âm tjald 1 bình chọn Phát âm tốt nhất