Thành viên:

hlodver

Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/09/2011 aðkominn [is] phát âm aðkominn 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 aftan [is] phát âm aftan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 heiman [is] phát âm heiman 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 norðan [is] phát âm norðan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 mæli [is] phát âm mæli 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 burður [is] phát âm burður 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 afmælisgjöf [is] phát âm afmælisgjöf 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 fiskveiðar [is] phát âm fiskveiðar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 fiskbollur [is] phát âm fiskbollur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 hugskot [is] phát âm hugskot 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 jarðvegur [is] phát âm jarðvegur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 ástæða [is] phát âm ástæða 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 bóka [is] phát âm bóka 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 Torsteinn Torsteinsson [is] phát âm Torsteinn Torsteinsson 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 bókband [is] phát âm bókband 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 bókaskápur [is] phát âm bókaskápur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 pöntun [is] phát âm pöntun 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 Aðalsteinn Aðalsteinsson [is] phát âm Aðalsteinn Aðalsteinsson 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 Hörður Theódórsson [is] phát âm Hörður Theódórsson 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 Guðmundur Hreiðarsson [is] phát âm Guðmundur Hreiðarsson 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 Atli Einarsson [is] phát âm Atli Einarsson 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 beyging [is] phát âm beyging 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 skemmtilegt [is] phát âm skemmtilegt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 Guðmundur [is] phát âm Guðmundur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 bækur [is] phát âm bækur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 bókabúð [is] phát âm bókabúð 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 bókaverzlun [is] phát âm bókaverzlun 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 veiðar [is] phát âm veiðar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 akuryrkja [is] phát âm akuryrkja 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 fiskimjöl [is] phát âm fiskimjöl 1 bình chọn Phát âm tốt nhất