Thành viên:

hlodver

Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/03/2018 jarðkeppur [is] phát âm jarðkeppur 0 bình chọn
19/03/2018 gúrkur [is] phát âm gúrkur 0 bình chọn
19/03/2018 agúrkur [is] phát âm agúrkur 0 bình chọn
19/03/2018 piparrót [is] phát âm piparrót 0 bình chọn
19/03/2018 ertur [is] phát âm ertur 0 bình chọn
19/03/2018 grasker [is] phát âm grasker 0 bình chọn
19/03/2018 rætur [is] phát âm rætur 0 bình chọn
19/03/2018 laufblöð [is] phát âm laufblöð 0 bình chọn
19/03/2018 kjarnar [is] phát âm kjarnar 0 bình chọn
19/03/2018 Surtshellir [is] phát âm Surtshellir 0 bình chọn
19/03/2018 Stefánshellir [is] phát âm Stefánshellir 0 bình chọn
19/03/2018 Gráhraun [is] phát âm Gráhraun 0 bình chọn
19/03/2018 Heiðarhorn [is] phát âm Heiðarhorn 0 bình chọn
19/03/2018 Svefnþorn [is] phát âm Svefnþorn 0 bình chọn
19/03/2018 Óðrerir [is] phát âm Óðrerir 0 bình chọn
19/03/2018 Sæbraut [is] phát âm Sæbraut 0 bình chọn
19/03/2018 seigja [is] phát âm seigja 0 bình chọn
19/03/2018 Óskar Jónasson [is] phát âm Óskar Jónasson 0 bình chọn
19/03/2018 Hjartasteinn [is] phát âm Hjartasteinn 0 bình chọn
19/03/2018 Guðmundur Arnar Guðmundsson [is] phát âm Guðmundur Arnar Guðmundsson 0 bình chọn
19/03/2018 hundslappadrífa [is] phát âm hundslappadrífa 0 bình chọn
19/03/2018 Geirfuglasker [is] phát âm Geirfuglasker 0 bình chọn
19/03/2018 Fjallabaki [is] phát âm Fjallabaki 0 bình chọn
19/03/2018 klerkdómur [is] phát âm klerkdómur 0 bình chọn
19/03/2018 spurningar [is] phát âm spurningar 0 bình chọn
19/03/2018 spánskur [is] phát âm spánskur 0 bình chọn
19/03/2018 spánsk [is] phát âm spánsk 0 bình chọn
19/03/2018 spánskt [is] phát âm spánskt 0 bình chọn
19/03/2018 spænskir [is] phát âm spænskir 0 bình chọn
19/03/2018 spænskar [is] phát âm spænskar 0 bình chọn