Thành viên:

hlodver

Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/01/2013 velkomin [is] phát âm velkomin 0 bình chọn
22/01/2013 snælda [is] phát âm snælda 0 bình chọn
22/01/2013 Fjörulalli [is] phát âm Fjörulalli 0 bình chọn
22/01/2013 Múshveli [is] phát âm Múshveli 0 bình chọn
22/01/2013 Sæneyti [is] phát âm Sæneyti 0 bình chọn
22/01/2013 Skeljaskrímsli [is] phát âm Skeljaskrímsli 0 bình chọn
22/01/2013 Urðarköttur [is] phát âm Urðarköttur 0 bình chọn
22/01/2013 fiðlu [is] phát âm fiðlu 0 bình chọn
22/01/2013 flautu [is] phát âm flautu 0 bình chọn
22/01/2013 Vafþrúðnir [is] phát âm Vafþrúðnir 0 bình chọn
22/01/2013 svolítið [is] phát âm svolítið 0 bình chọn
22/01/2013 söfn [is] phát âm söfn 0 bình chọn
22/01/2013 listir [is] phát âm listir 0 bình chọn
22/01/2013 kvikmyndir [is] phát âm kvikmyndir 0 bình chọn
22/01/2013 völlinn [is] phát âm völlinn 0 bình chọn
22/01/2013 turn [is] phát âm turn 0 bình chọn
22/01/2013 þorsta [is] phát âm þorsta 0 bình chọn
22/01/2013 velkomnir [is] phát âm velkomnir 0 bình chọn
22/01/2013 velkomnar [is] phát âm velkomnar 0 bình chọn
22/01/2013 svörtuloft [is] phát âm svörtuloft 0 bình chọn
22/01/2013 Höskuldsson [is] phát âm Höskuldsson 0 bình chọn
22/01/2013 víkingar [is] phát âm víkingar 0 bình chọn
22/01/2013 Garðaríki [is] phát âm Garðaríki 0 bình chọn
22/01/2013 rusl [is] phát âm rusl 0 bình chọn
22/01/2013 Bjarnarhöfn [is] phát âm Bjarnarhöfn 0 bình chọn
22/01/2013 galli [is] phát âm galli 0 bình chọn
22/01/2013 lampi [is] phát âm lampi 0 bình chọn
22/01/2013 tankur [is] phát âm tankur 0 bình chọn
22/01/2013 verk [is] phát âm verk 0 bình chọn
22/01/2013 augunum [is] phát âm augunum 0 bình chọn