Thành viên:

hlodver

Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/01/2013 spyr [is] phát âm spyr 0 bình chọn
22/01/2013 geðveik [is] phát âm geðveik 0 bình chọn
22/01/2013 öfuguggi [is] phát âm öfuguggi 0 bình chọn
22/01/2013 Elín [is] phát âm Elín 0 bình chọn
22/01/2013 snjóflóð [is] phát âm snjóflóð 0 bình chọn
22/01/2013 vonbrigði [is] phát âm vonbrigði 0 bình chọn
22/01/2013 sigurdrífa [is] phát âm sigurdrífa 0 bình chọn
22/01/2013 adamsepli [is] phát âm adamsepli 0 bình chọn
22/01/2013 afstæði [is] phát âm afstæði 0 bình chọn
22/01/2013 afrit [is] phát âm afrit 0 bình chọn
22/01/2013 afturbati [is] phát âm afturbati 0 bình chọn
22/01/2013 agða [is] phát âm agða 0 bình chọn
22/01/2013 akanmál [is] phát âm akanmál 0 bình chọn
22/01/2013 gervir [is] phát âm gervir 0 bình chọn
22/01/2013 írónía [is] phát âm írónía 0 bình chọn
22/01/2013 Taíland [is] phát âm Taíland 0 bình chọn
22/01/2013 táknið [is] phát âm táknið 0 bình chọn
22/01/2013 auðnin [is] phát âm auðnin 0 bình chọn
22/01/2013 bestu kveðjur [is] phát âm bestu kveðjur 0 bình chọn
22/01/2013 flugstöð [is] phát âm flugstöð 0 bình chọn
22/01/2013 rjómi [is] phát âm rjómi 0 bình chọn
22/01/2013 rjómaís [is] phát âm rjómaís 0 bình chọn
22/01/2013 dagsetningin [is] phát âm dagsetningin 0 bình chọn
22/01/2013 blöðin [is] phát âm blöðin 0 bình chọn
22/01/2013 Kolfinna [is] phát âm Kolfinna 0 bình chọn
22/01/2013 biður [is] phát âm biður 0 bình chọn
22/01/2013 tíkarsonur [is] phát âm tíkarsonur 0 bình chọn
22/01/2013 flugstöðin [is] phát âm flugstöðin 0 bình chọn
22/01/2013 spurning [is] phát âm spurning 0 bình chọn
22/01/2013 kærlega [is] phát âm kærlega 0 bình chọn