Thành viên:

hlodver

Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/06/2016 Hallfreður [is] phát âm Hallfreður 0 bình chọn
29/06/2016 skjótur [is] phát âm skjótur 0 bình chọn
29/06/2016 Lífsförunaut [is] phát âm Lífsförunaut 0 bình chọn
29/06/2016 gleymdur [is] phát âm gleymdur 0 bình chọn
29/06/2016 sofnaður [is] phát âm sofnaður 0 bình chọn
17/06/2016 sýndu [is] phát âm sýndu 0 bình chọn
17/06/2016 Vor í Vaglaskógi [is] phát âm Vor í Vaglaskógi 0 bình chọn
17/06/2016 Fossaröðin [is] phát âm Fossaröðin 0 bình chọn
17/06/2016 Rögnvaldsson [is] phát âm Rögnvaldsson 0 bình chọn
17/06/2016 guðspjall [is] phát âm guðspjall 0 bình chọn
17/06/2016 Lilja Alfreðsdóttir [is] phát âm Lilja Alfreðsdóttir 0 bình chọn
17/06/2016 hugi [is] phát âm hugi 0 bình chọn
16/06/2016 dynkur [is] phát âm dynkur 0 bình chọn
16/06/2016 læst [is] phát âm læst 0 bình chọn
16/06/2016 læstur [is] phát âm læstur 0 bình chọn
16/06/2016 rakt [is] phát âm rakt 0 bình chọn
16/06/2016 úða [is] phát âm úða 0 bình chọn
16/06/2016 Katrín Davíðsdóttir [is] phát âm Katrín Davíðsdóttir 0 bình chọn
16/06/2016 hættulegt [is] phát âm hættulegt 0 bình chọn
16/06/2016 fólkið [is] phát âm fólkið 0 bình chọn
16/06/2016 Grjótskálarhnjúkur [is] phát âm Grjótskálarhnjúkur 0 bình chọn
16/06/2016 Hvítalækjarfjall [is] phát âm Hvítalækjarfjall 0 bình chọn
16/06/2016 Kambsmýrarhnjúkur [is] phát âm Kambsmýrarhnjúkur 0 bình chọn
16/06/2016 Rótarfjallshnúkur [is] phát âm Rótarfjallshnúkur 0 bình chọn
16/06/2016 Staðargangnafjall [is] phát âm Staðargangnafjall 0 bình chọn
16/06/2016 Þuríðartindur [is] phát âm Þuríðartindur 0 bình chọn
22/01/2013 tantal [is] phát âm tantal 0 bình chọn
22/01/2013 Björn [is] phát âm Björn 0 bình chọn
22/01/2013 teknetín [is] phát âm teknetín 0 bình chọn
22/01/2013 tellúr [is] phát âm tellúr 0 bình chọn