Thành viên:

hlodver

Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/01/2013 bakaríið [is] phát âm bakaríið 0 bình chọn
22/01/2013 flugvöll [is] phát âm flugvöll 0 bình chọn
22/01/2013 Tómas Tómasson [is] phát âm Tómas Tómasson 0 bình chọn
22/01/2013 Laugardalsvöllur [is] phát âm Laugardalsvöllur 0 bình chọn
22/01/2013 nefnt [is] phát âm nefnt 0 bình chọn
22/01/2013 logn [is] phát âm logn 0 bình chọn
22/01/2013 steinninn [is] phát âm steinninn 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/01/2013 fíkn [is] phát âm fíkn 0 bình chọn
22/01/2013 knattspyrnu [is] phát âm knattspyrnu 0 bình chọn
22/01/2013 skýstrokkur [is] phát âm skýstrokkur 0 bình chọn
22/01/2013 hvirfilbylur [is] phát âm hvirfilbylur 0 bình chọn
22/01/2013 Árbæjarsafn [is] phát âm Árbæjarsafn 0 bình chọn
22/01/2013 býsna [is] phát âm býsna 0 bình chọn
22/01/2013 blessuð [is] phát âm blessuð 0 bình chọn
22/01/2013 hræsvelgur [is] phát âm hræsvelgur 0 bình chọn
22/01/2013 Sveinbjörn Beinteinsson [is] phát âm Sveinbjörn Beinteinsson 0 bình chọn
22/01/2013 ætlar [is] phát âm ætlar 0 bình chọn
22/01/2013 kraftaverk [is] phát âm kraftaverk 0 bình chọn
22/01/2013 margt [is] phát âm margt 0 bình chọn
22/01/2013 fuglahræða [is] phát âm fuglahræða 0 bình chọn
22/01/2013 Þórbergsdóttir [is] phát âm Þórbergsdóttir 0 bình chọn
22/01/2013 Eiðsdóttir [is] phát âm Eiðsdóttir 0 bình chọn
22/01/2013 Úlfhéðnar [is] phát âm Úlfhéðnar 0 bình chọn
22/01/2013 Dagbjört [is] phát âm Dagbjört 0 bình chọn
22/01/2013 hamin [is] phát âm hamin 0 bình chọn
22/01/2013 Galdrasýning á Ströndum [is] phát âm Galdrasýning á Ströndum 0 bình chọn
02/10/2011 niðurstaða [is] phát âm niðurstaða 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 afslöppun [is] phát âm afslöppun 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 verkefni [is] phát âm verkefni 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 logi [is] phát âm logi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất