Thành viên:

hlodver

Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/10/2011 lóa [is] phát âm lóa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 þröstur [is] phát âm þröstur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 gaukur [is] phát âm gaukur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 litningur [is] phát âm litningur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 leðurblaka [is] phát âm leðurblaka 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 lítillækkun [is] phát âm lítillækkun 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 lýðræði [is] phát âm lýðræði 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 afþreying [is] phát âm afþreying 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 einbúi [is] phát âm einbúi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 granni [is] phát âm granni 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 lærisveinn [is] phát âm lærisveinn 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 klaustur [is] phát âm klaustur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 lénska [is] phát âm lénska 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 lénskipulag [is] phát âm lénskipulag 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 lærdómur [is] phát âm lærdómur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 samþykki [is] phát âm samþykki 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 þjóðsaga [is] phát âm þjóðsaga 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 knæpa [is] phát âm knæpa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 ölkrá [is] phát âm ölkrá 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 löstur [is] phát âm löstur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 lögbrot [is] phát âm lögbrot 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 endurbót [is] phát âm endurbót 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 lagfæring [is] phát âm lagfæring 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 æska [is] phát âm æska 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 leikvöllur [is] phát âm leikvöllur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 leikvangur [is] phát âm leikvangur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 leikfang [is] phát âm leikfang 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 hrygla [is] phát âm hrygla 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 brúða [is] phát âm brúða 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 loftbelgur [is] phát âm loftbelgur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất