Thành viên:

hlodver

Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/10/2011 vídd [is] phát âm vídd 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 gabb [is] phát âm gabb 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 dökk [is] phát âm dökk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 aðalbygging [is] phát âm aðalbygging 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 Úff! [is] phát âm Úff! 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 hann gekk [is] phát âm hann gekk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 við gengum [is] phát âm við gengum 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 þið genguð [is] phát âm þið genguð 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 þeir gengu [is] phát âm þeir gengu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 gakk þú [is] phát âm gakk þú 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 gang [is] phát âm gang 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 ég mun ganga [is] phát âm ég mun ganga 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 þú munt ganga [is] phát âm þú munt ganga 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 hann mun ganga [is] phát âm hann mun ganga 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 við munum ganga [is] phát âm við munum ganga 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 þeir munu ganga [is] phát âm þeir munu ganga 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 gangið [is] phát âm gangið 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 göngum [is] phát âm göngum 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 gardína [is] phát âm gardína 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 tjald [is] phát âm tjald 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 hugsun [is] phát âm hugsun 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 almenningsgarður [is] phát âm almenningsgarður 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 eðli [is] phát âm eðli 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 tegund [is] phát âm tegund 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 á tvennan hátt [is] phát âm á tvennan hátt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 menning [is] phát âm menning 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 útvarp [is] phát âm útvarp 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 ég sé [is] phát âm ég sé 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 þú sérð [is] phát âm þú sérð 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 Andri [is] phát âm Andri 1 bình chọn Phát âm tốt nhất