Thành viên:

honda

Đăng ký phát âm của honda

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/03/2010 Francisco [es] phát âm Francisco 0 bình chọn
24/03/2010 plaza [es] phát âm plaza -1 bình chọn
24/03/2010 Messi [es] phát âm Messi 0 bình chọn
24/03/2010 a quemarropa [es] phát âm a quemarropa 0 bình chọn
24/03/2010 tango [es] phát âm tango 0 bình chọn
20/03/2010 Villena [es] phát âm Villena -1 bình chọn