Thành viên:

hrk_kato

Đăng ký phát âm của hrk_kato

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/03/2011 ばったもん [ja] phát âm ばったもん 0 bình chọn
09/03/2011 バッタ [ja] phát âm バッタ 0 bình chọn
09/03/2011 [ja] phát âm 蛙 0 bình chọn
09/03/2011 [ja] phát âm 蛇 0 bình chọn
09/03/2011 カマキリ [ja] phát âm カマキリ 0 bình chọn
09/03/2011 カナブン [ja] phát âm カナブン 0 bình chọn
09/03/2011 カタツムリ [ja] phát âm カタツムリ 0 bình chọn
09/03/2011 煎餅 [ja] phát âm 煎餅 0 bình chọn
08/03/2011 お芋さん [ja] phát âm お芋さん 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/03/2011 飴ちゃん [ja] phát âm 飴ちゃん 0 bình chọn
08/03/2011 あめ(飴) [ja] phát âm あめ(飴) 0 bình chọn
08/03/2011 ビタミンE [ja] phát âm ビタミンE 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/03/2011 ビタミンA [ja] phát âm ビタミンA 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/03/2011 ビタミンD [ja] phát âm ビタミンD 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/03/2011 ビタミンB [ja] phát âm ビタミンB 0 bình chọn
08/03/2011 ビタミンC [ja] phát âm ビタミンC 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/03/2011 ビタミン剤 [ja] phát âm ビタミン剤 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/03/2011 ビタミン [ja] phát âm ビタミン 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/03/2011 ヘッドホン [ja] phát âm ヘッドホン 0 bình chọn
08/03/2011 ひっしのぱっち [ja] phát âm ひっしのぱっち 0 bình chọn
02/03/2011 島根 (Shimane) [ja] phát âm 島根 (Shimane) 0 bình chọn
28/02/2011 Nakagyo [ja] phát âm Nakagyo 0 bình chọn
28/02/2011 Kamigyo [ja] phát âm Kamigyo 0 bình chọn
24/02/2011 ガスボンベ [ja] phát âm ガスボンベ 0 bình chọn
24/02/2011 卵ボーロ [ja] phát âm 卵ボーロ 0 bình chọn
24/02/2011 葺合 [ja] phát âm 葺合 0 bình chọn
24/02/2011 港島 [ja] phát âm 港島 0 bình chọn
24/02/2011 三宮 [ja] phát âm 三宮 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/02/2011 クロマチン [ja] phát âm クロマチン 0 bình chọn
24/02/2011 青虫 [ja] phát âm 青虫 0 bình chọn