Thành viên:

hsaietz

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của hsaietz

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/02/2015 Louisa Bojesen [da] phát âm Louisa Bojesen 0 bình chọn
22/02/2015 Tærsbøl [da] phát âm Tærsbøl 0 bình chọn
22/02/2015 Delft [da] phát âm Delft 0 bình chọn
22/02/2015 Kaspar Kaae [da] phát âm Kaspar Kaae 0 bình chọn
22/02/2015 Greven [da] phát âm Greven 0 bình chọn
22/02/2015 Naturligvis ikke! [da] phát âm Naturligvis ikke! 0 bình chọn
22/02/2015 snoren [da] phát âm snoren 0 bình chọn
22/02/2015 Assam-te [da] phát âm Assam-te 0 bình chọn
22/02/2015 Earl Grey [da] phát âm Earl Grey 0 bình chọn
22/02/2015 Steffensen [da] phát âm Steffensen 0 bình chọn
22/02/2015 Lauritsen [da] phát âm Lauritsen 0 bình chọn
22/02/2015 Kjeldsen [da] phát âm Kjeldsen 0 bình chọn
22/02/2015 bak [da] phát âm bak 0 bình chọn
22/02/2015 Villadsen [da] phát âm Villadsen 0 bình chọn
22/02/2015 Damgaard [da] phát âm Damgaard 0 bình chọn
22/02/2015 Iversen [da] phát âm Iversen 0 bình chọn
22/02/2015 hotel [da] phát âm hotel 0 bình chọn
22/02/2015 mærkede [da] phát âm mærkede 0 bình chọn
22/02/2015 Effekt [da] phát âm Effekt 0 bình chọn
22/02/2015 effekter [da] phát âm effekter 0 bình chọn
22/02/2015 foreninger [da] phát âm foreninger 0 bình chọn
22/02/2015 introduktion [da] phát âm introduktion 0 bình chọn
22/02/2015 priser [da] phát âm priser 0 bình chọn
22/02/2015 ben [da] phát âm ben 0 bình chọn
11/08/2014 imedens [da] phát âm imedens 0 bình chọn
11/08/2014 legesager [da] phát âm legesager 0 bình chọn
11/08/2014 klods [da] phát âm klods 0 bình chọn
11/08/2014 Ole Lynggaard [da] phát âm Ole Lynggaard 0 bình chọn
11/08/2014 Wedersøe [da] phát âm Wedersøe 0 bình chọn
11/08/2014 klaret [da] phát âm klaret 0 bình chọn