Thành viên:

hsaietz

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của hsaietz

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/06/2014 ingen som helst [da] phát âm ingen som helst 0 bình chọn
03/06/2014 hvad som helst [da] phát âm hvad som helst 0 bình chọn
03/06/2014 intet som helst [da] phát âm intet som helst 0 bình chọn
03/06/2014 nogen som helst [da] phát âm nogen som helst 0 bình chọn
03/06/2014 noget som helst [da] phát âm noget som helst 1 bình chọn
03/06/2014 at vente [da] phát âm at vente 0 bình chọn
03/06/2014 har ventet [da] phát âm har ventet 0 bình chọn
03/06/2014 vent! [da] phát âm vent! 0 bình chọn
03/06/2014 at hente [da] phát âm at hente 0 bình chọn
03/06/2014 at lade [da] phát âm at lade 0 bình chọn
03/06/2014 at dø [da] phát âm at dø 0 bình chọn
03/06/2014 at glemme [da] phát âm at glemme 0 bình chọn
03/06/2014 at spise [da] phát âm at spise 0 bình chọn
03/06/2014 at le [da] phát âm at le 0 bình chọn
03/06/2014 at læse [da] phát âm at læse 0 bình chọn
03/06/2014 at kigge [da] phát âm at kigge 0 bình chọn
03/06/2014 at vende [da] phát âm at vende 0 bình chọn
03/06/2014 at finde [da] phát âm at finde 0 bình chọn
03/06/2014 at sende [da] phát âm at sende 0 bình chọn
03/06/2014 at gøre [da] phát âm at gøre 0 bình chọn
03/06/2014 at sidde [da] phát âm at sidde 0 bình chọn
03/06/2014 at hade [da] phát âm at hade 0 bình chọn
03/06/2014 at koste [da] phát âm at koste 0 bình chọn
03/06/2014 at stille [da] phát âm at stille 0 bình chọn
03/06/2014 at forandre sig [da] phát âm at forandre sig 0 bình chọn
03/06/2014 at bytte [da] phát âm at bytte 0 bình chọn
03/06/2014 at skifte [da] phát âm at skifte 0 bình chọn
03/06/2014 at føle [da] phát âm at føle 0 bình chọn
03/06/2014 at føle sig [da] phát âm at føle sig 0 bình chọn
03/06/2014 at føles [da] phát âm at føles 0 bình chọn