Thành viên:

hvar

Đăng ký phát âm của hvar

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/10/2010 istočna [bs] phát âm istočna 0 bình chọn
12/10/2010 Oštra [bs] phát âm Oštra 0 bình chọn
12/10/2010 Istočni [bs] phát âm Istočni 0 bình chọn
12/10/2010 stari [bs] phát âm stari 0 bình chọn
12/10/2010 Osmaci [bs] phát âm Osmaci 0 bình chọn
12/10/2010 Milići [bs] phát âm Milići 0 bình chọn
12/10/2010 istočnо [bs] phát âm istočnо 0 bình chọn
12/10/2010 Široki [bs] phát âm Široki 0 bình chọn
12/10/2010 Foča Ustikolina [bs] phát âm Foča Ustikolina 0 bình chọn
12/10/2010 Erna [bs] phát âm Erna 0 bình chọn
12/10/2010 Sanski [bs] phát âm Sanski 0 bình chọn
12/10/2010 Teočak [bs] phát âm Teočak 0 bình chọn
12/10/2010 kackavalja [bs] phát âm kackavalja 0 bình chọn
12/10/2010 Čelić [bs] phát âm Čelić 0 bình chọn
12/10/2010 Vakuf [bs] phát âm Vakuf 0 bình chọn
12/10/2010 adis [bs] phát âm adis 0 bình chọn
12/10/2010 merhaba [bs] phát âm merhaba -1 bình chọn
12/10/2010 Upomoć! [bs] phát âm Upomoć! 0 bình chọn
12/10/2010 Sretan Vaskrs! [bs] phát âm Sretan Vaskrs! 0 bình chọn