Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
17/10/2020 подтик [bg] phát âm подтик 0 bình chọn
17/10/2020 поклащане [bg] phát âm поклащане 0 bình chọn
17/10/2020 полюляване [bg] phát âm полюляване 0 bình chọn
13/10/2020 пороен дъжд [bg] phát âm пороен дъжд 0 bình chọn
10/10/2020 всичко на всичко [bg] phát âm всичко на всичко 0 bình chọn
07/10/2020 бъзикам се [bg] phát âm бъзикам се 0 bình chọn
05/10/2020 пръдня [bg] phát âm пръдня 0 bình chọn
01/10/2020 разумност [bg] phát âm разумност 0 bình chọn
24/09/2020 мислим (мисл'им) [bg] phát âm мислим (мисл'им) 0 bình chọn
20/09/2020 субстанция [bg] phát âm субстанция 0 bình chọn
20/09/2020 сам самичък [bg] phát âm сам самичък 0 bình chọn
20/08/2020 типаж [bg] phát âm типаж 0 bình chọn
20/08/2020 персонаж [bg] phát âm персонаж 0 bình chọn
09/08/2020 скицирам [bg] phát âm скицирам 0 bình chọn
05/08/2020 удрам се [mk] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
04/08/2020 съвпадам [bg] phát âm съвпадам 0 bình chọn
04/08/2020 припокривам [bg] phát âm припокривам 0 bình chọn
04/08/2020 припокривам се [bg] phát âm припокривам се 0 bình chọn
04/08/2020 разлагам се [bg] phát âm разлагам се 0 bình chọn
01/08/2020 седимент [bg] phát âm седимент 0 bình chọn
25/07/2020 форсирам [bg] phát âm форсирам 0 bình chọn
25/07/2020 организирам се [bg] phát âm организирам се 0 bình chọn
24/07/2020 обвиващо [bg] phát âm обвиващо 0 bình chọn
24/07/2020 обвиващ [bg] phát âm обвиващ 0 bình chọn
24/07/2020 покриващо [bg] phát âm покриващо 0 bình chọn
24/07/2020 изглеждащ [bg] phát âm изглеждащ 0 bình chọn
20/07/2020 подлъган съм [bg] phát âm подлъган съм 0 bình chọn
20/07/2020 привлечен съм [bg] phát âm привлечен съм 0 bình chọn
19/07/2020 разказвач [bg] phát âm разказвач 0 bình chọn
19/07/2020 разказване [bg] phát âm разказване 0 bình chọn