Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
12/11/2019 притиснат съм [bg] phát âm притиснат съм 0 bình chọn
12/11/2019 затиснат съм [bg] phát âm затиснат съм 0 bình chọn
11/11/2019 наблюдателница [bg] phát âm наблюдателница 0 bình chọn
11/11/2019 притеснява ме [bg] phát âm притеснява ме 0 bình chọn
11/11/2019 цопване [bg] phát âm цопване 0 bình chọn
31/10/2019 спускам [bg] phát âm спускам 0 bình chọn
28/10/2019 завлачвам се [bg] phát âm завлачвам се 0 bình chọn
28/10/2019 завлачвам [bg] phát âm завлачвам 0 bình chọn
28/10/2019 замъквам се [bg] phát âm замъквам се 0 bình chọn
20/10/2019 разстройвам се [bg] phát âm разстройвам се 0 bình chọn
17/10/2019 очарован съм [bg] phát âm очарован съм 0 bình chọn
17/10/2019 прикрепям се [bg] phát âm прикрепям се 0 bình chọn
17/10/2019 прикрепям [bg] phát âm прикрепям 0 bình chọn
03/10/2019 сгазен съм [bg] phát âm сгазен съм 0 bình chọn
03/10/2019 сгазен [bg] phát âm сгазен 0 bình chọn
03/10/2019 прегазен съм [bg] phát âm прегазен съм 0 bình chọn
03/10/2019 прегазен [bg] phát âm прегазен 0 bình chọn
01/10/2019 сливам се [bg] phát âm сливам се 0 bình chọn
29/09/2019 снемам [bg] phát âm снемам 0 bình chọn
29/09/2019 снемам [sr] phát âm снемам 0 bình chọn
26/09/2019 маскиране [bg] phát âm маскиране 0 bình chọn
10/09/2019 плискам се [bg] phát âm плискам се 0 bình chọn
06/09/2019 аранжирам [bg] phát âm аранжирам 0 bình chọn
27/08/2019 павилион [bg] phát âm павилион 0 bình chọn
27/07/2019 гукам [bg] phát âm гукам 0 bình chọn
27/07/2019 кукуригам [bg] phát âm кукуригам 0 bình chọn
27/07/2019 пъчене [bg] phát âm пъчене 0 bình chọn
25/07/2019 загубеняк [bg] phát âm загубеняк 0 bình chọn
25/07/2019 жулене [bg] phát âm жулене 0 bình chọn
24/07/2019 отбелязан [bg] phát âm отбелязан 0 bình chọn