Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
27/07/2019 гукам [bg] phát âm гукам 0 bình chọn
27/07/2019 кукуригам [bg] phát âm кукуригам 0 bình chọn
27/07/2019 пъчене [bg] phát âm пъчене 0 bình chọn
25/07/2019 загубеняк [bg] phát âm загубеняк 0 bình chọn
25/07/2019 жулене [bg] phát âm жулене 0 bình chọn
24/07/2019 отбелязан [bg] phát âm отбелязан 0 bình chọn
13/07/2019 процесия [bg] phát âm процесия 0 bình chọn
13/07/2019 шествам [bg] phát âm шествам 0 bình chọn
13/07/2019 производство [bg] phát âm производство 0 bình chọn
13/07/2019 процес [bg] phát âm процес 0 bình chọn
02/07/2019 спекулирам [bg] phát âm спекулирам 0 bình chọn
29/06/2019 опакован [bg] phát âm опакован 0 bình chọn
25/06/2019 въвлечен съм [bg] phát âm въвлечен съм 0 bình chọn
22/06/2019 отразяване [bg] phát âm отразяване 0 bình chọn
08/06/2019 паралия [bg] phát âm паралия 0 bình chọn
08/06/2019 опаричен [bg] phát âm опаричен 0 bình chọn
08/06/2019 подравнен [bg] phát âm подравнен 0 bình chọn
10/05/2019 нормализирам се [bg] phát âm нормализирам се 0 bình chọn
06/05/2019 наличен съм [bg] phát âm наличен съм 0 bình chọn
06/05/2019 изпразвам се [bg] phát âm изпразвам се 0 bình chọn
04/05/2019 нервност [bg] phát âm нервност 0 bình chọn
03/05/2019 щляя се [bg] phát âm щляя се 0 bình chọn
03/05/2019 щляя [bg] phát âm щляя 0 bình chọn
03/05/2019 дрейфувам [bg] phát âm дрейфувам 0 bình chọn
22/04/2019 сладкодумен [bg] phát âm сладкодумен 0 bình chọn
11/04/2019 подпалвам се [bg] phát âm подпалвам се 0 bình chọn
11/04/2019 подпалвам [bg] phát âm подпалвам 0 bình chọn
10/04/2019 пресилвам [bg] phát âm пресилвам 0 bình chọn
10/04/2019 преигравам [bg] phát âm преигравам 0 bình chọn
06/04/2019 пълнеж [bg] phát âm пълнеж 0 bình chọn