Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
08/06/2019 паралия [bg] phát âm паралия 0 bình chọn
08/06/2019 опаричен [bg] phát âm опаричен 0 bình chọn
08/06/2019 подравнен [bg] phát âm подравнен 0 bình chọn
10/05/2019 нормализирам се [bg] phát âm нормализирам се 0 bình chọn
06/05/2019 наличен съм [bg] phát âm наличен съм 0 bình chọn
06/05/2019 изпразвам се [bg] phát âm изпразвам се 0 bình chọn
04/05/2019 нервност [bg] phát âm нервност 0 bình chọn
03/05/2019 щляя се [bg] phát âm щляя се 0 bình chọn
03/05/2019 щляя [bg] phát âm щляя 0 bình chọn
03/05/2019 дрейфувам [bg] phát âm дрейфувам 0 bình chọn
22/04/2019 сладкодумен [bg] phát âm сладкодумен 0 bình chọn
11/04/2019 подпалвам се [bg] phát âm подпалвам се 0 bình chọn
11/04/2019 подпалвам [bg] phát âm подпалвам 0 bình chọn
10/04/2019 пресилвам [bg] phát âm пресилвам 0 bình chọn
10/04/2019 преигравам [bg] phát âm преигравам 0 bình chọn
06/04/2019 пълнеж [bg] phát âm пълнеж 0 bình chọn
06/04/2019 запълване [bg] phát âm запълване 0 bình chọn
03/04/2019 престиж [bg] phát âm престиж 0 bình chọn
25/03/2019 инвестирам [bg] phát âm инвестирам 0 bình chọn
24/03/2019 вундеркинд [bg] phát âm вундеркинд 0 bình chọn
23/03/2019 цъквам [bg] phát âm цъквам 0 bình chọn
10/03/2019 заразата [bg] phát âm заразата 0 bình chọn
10/03/2019 разпространение [bg] phát âm разпространение 0 bình chọn
09/03/2019 предъвквам [bg] phát âm предъвквам 0 bình chọn
03/03/2019 питомен [bg] phát âm питомен 0 bình chọn
06/01/2019 подигравателен [bg] phát âm подигравателен 0 bình chọn
06/01/2019 капризнича [bg] phát âm капризнича 0 bình chọn
06/01/2019 мизерствам [bg] phát âm мизерствам 0 bình chọn
06/01/2019 бедствам [bg] phát âm бедствам 0 bình chọn
29/12/2018 обездвижвам [bg] phát âm обездвижвам 0 bình chọn