Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
12/09/2017 репортаж [bg] phát âm репортаж 0 bình chọn
03/09/2017 петарка [bg] phát âm петарка 0 bình chọn
15/08/2017 разточвам [bg] phát âm разточвам 0 bình chọn
15/08/2017 натам [bg] phát âm натам 0 bình chọn
15/08/2017 пакостя [bg] phát âm пакостя 0 bình chọn
15/08/2017 донесение [bg] phát âm донесение 0 bình chọn
15/08/2017 изправен съм [bg] phát âm изправен съм 0 bình chọn
15/08/2017 касае [bg] phát âm касае 0 bình chọn
15/08/2017 касае се [bg] phát âm касае се 0 bình chọn
15/08/2017 неподвижен съм [bg] phát âm неподвижен съм 0 bình chọn
15/08/2017 показание [bg] phát âm показание 0 bình chọn
15/08/2017 природен [bg] phát âm природен 0 bình chọn
15/08/2017 продавачка [bg] phát âm продавачка 0 bình chọn
15/08/2017 разяснявам [bg] phát âm разяснявам 0 bình chọn
15/08/2017 фамилия [bg] phát âm фамилия 0 bình chọn
15/08/2017 функционирам [bg] phát âm функционирам 0 bình chọn
15/08/2017 чувствам се [bg] phát âm чувствам се 0 bình chọn
15/08/2017 фиксиран [bg] phát âm фиксиран 0 bình chọn
03/08/2017 същински [bg] phát âm същински 0 bình chọn
03/08/2017 значителен [bg] phát âm значителен 0 bình chọn
03/08/2017 посочвам [bg] phát âm посочвам 0 bình chọn
03/08/2017 най-накрая [bg] phát âm най-накрая 0 bình chọn
03/08/2017 по-точно [bg] phát âm по-точно 0 bình chọn
03/08/2017 разрошвам се [bg] phát âm разрошвам се 0 bình chọn
03/08/2017 наденичка [bg] phát âm наденичка 0 bình chọn
03/08/2017 бракма [bg] phát âm бракма 0 bình chọn
28/07/2017 разноски [bg] phát âm разноски 0 bình chọn
27/07/2017 развлечение [bg] phát âm развлечение 0 bình chọn
27/07/2017 локация [bg] phát âm локация 0 bình chọn
27/07/2017 инстанция [bg] phát âm инстанция 0 bình chọn