Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
21/07/2017 акроним [bg] phát âm акроним 0 bình chọn
20/07/2017 ремарке [bg] phát âm ремарке 0 bình chọn
19/07/2017 самият [bg] phát âm самият 0 bình chọn
14/07/2017 информиран съм [bg] phát âm информиран съм 0 bình chọn
14/07/2017 лично [bg] phát âm лично 0 bình chọn
14/07/2017 кален (кал`ен) [bg] phát âm кален (кал`ен) 0 bình chọn
14/07/2017 стабилен [bg] phát âm стабилен 0 bình chọn
14/07/2017 половинчат [bg] phát âm половинчат 0 bình chọn
14/07/2017 струговам [bg] phát âm струговам 0 bình chọn
14/07/2017 зайче [bg] phát âm зайче 0 bình chọn
14/07/2017 снимам [bg] phát âm снимам 0 bình chọn
14/07/2017 девойче [bg] phát âm девойче 0 bình chọn
12/07/2017 шунка [bg] phát âm шунка 0 bình chọn
12/07/2017 струвам [bg] phát âm струвам 0 bình chọn
12/07/2017 разменям [bg] phát âm разменям 0 bình chọn
12/07/2017 или [bg] phát âm или 0 bình chọn
10/07/2017 по-късно [bg] phát âm по-късно 0 bình chọn
06/07/2017 разхлабен [bg] phát âm разхлабен 0 bình chọn
04/07/2017 пера [bg] phát âm пера 0 bình chọn
04/07/2017 стриктен [bg] phát âm стриктен 0 bình chọn
03/07/2017 помитам [bg] phát âm помитам 0 bình chọn
29/06/2017 строшен [bg] phát âm строшен 0 bình chọn
29/06/2017 капнал [bg] phát âm капнал 0 bình chọn
16/06/2017 отминал [bg] phát âm отминал 0 bình chọn
14/06/2017 по-добър [bg] phát âm по-добър 0 bình chọn
13/06/2017 смъди [bg] phát âm смъди 0 bình chọn
13/06/2017 пари (п`ари) [bg] phát âm пари (п`ари) 0 bình chọn
13/06/2017 паря [bg] phát âm паря 0 bình chọn
13/06/2017 смъдя [bg] phát âm смъдя 0 bình chọn
13/06/2017 лютя [bg] phát âm лютя 0 bình chọn