Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
06/07/2017 разхлабен [bg] phát âm разхлабен 0 bình chọn
04/07/2017 пера [bg] phát âm пера 0 bình chọn
04/07/2017 стриктен [bg] phát âm стриктен 0 bình chọn
03/07/2017 помитам [bg] phát âm помитам 0 bình chọn
29/06/2017 строшен [bg] phát âm строшен 0 bình chọn
29/06/2017 капнал [bg] phát âm капнал 0 bình chọn
16/06/2017 отминал [bg] phát âm отминал 0 bình chọn
14/06/2017 по-добър [bg] phát âm по-добър 0 bình chọn
13/06/2017 смъди [bg] phát âm смъди 0 bình chọn
13/06/2017 пари (п`ари) [bg] phát âm пари (п`ари) 0 bình chọn
13/06/2017 паря [bg] phát âm паря 0 bình chọn
13/06/2017 смъдя [bg] phát âm смъдя 0 bình chọn
13/06/2017 лютя [bg] phát âm лютя 0 bình chọn
13/06/2017 ранен (р`анен) [bg] phát âm ранен (р`анен) 0 bình chọn
13/06/2017 варя (вар`я) [bg] phát âm варя (вар`я) 0 bình chọn
13/06/2017 покачвам се [bg] phát âm покачвам се 0 bình chọn
08/06/2017 пострадал [bg] phát âm пострадал 0 bình chọn
08/06/2017 симулант [bg] phát âm симулант 0 bình chọn
07/06/2017 тупуркане [bg] phát âm тупуркане 0 bình chọn
07/06/2017 оневиняам [bg] phát âm оневиняам 0 bình chọn
05/06/2017 сключвам [bg] phát âm сключвам 0 bình chọn
05/06/2017 стъписвам [bg] phát âm стъписвам 0 bình chọn
05/06/2017 лелка [bg] phát âm лелка 0 bình chọn
05/06/2017 шик [bg] phát âm шик 0 bình chọn
05/06/2017 страхотно [bg] phát âm страхотно 0 bình chọn
05/06/2017 върхът [bg] phát âm върхът 0 bình chọn
04/06/2017 пръчица [bg] phát âm пръчица 0 bình chọn
01/06/2017 вярвам си [bg] phát âm вярвам си 0 bình chọn
30/05/2017 потропване [bg] phát âm потропване 0 bình chọn
30/05/2017 разтривам [bg] phát âm разтривам 0 bình chọn