Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Cụm từ Nghe Bình chọn
14/06/2019 паричен превод [bg] phát âm паричен превод 0 bình chọn
06/01/2018 последно весело изречение [bg] phát âm последно весело изречение 0 bình chọn
06/01/2018 Преебаха ме [bg] phát âm Преебаха ме 0 bình chọn
08/11/2017 Аз съм от София, България. [bg] phát âm Аз съм от София, България. 0 bình chọn
08/11/2017 Позволявате ли? [bg] phát âm Позволявате ли? 0 bình chọn
08/11/2017 излезте по изход 1 [bg] phát âm излезте по изход 1 0 bình chọn
08/11/2017 Ще се видим [bg] phát âm Ще се видим 0 bình chọn
08/11/2017 Как сте? [bg] phát âm Как сте? 0 bình chọn
08/11/2017 Благодаря много [bg] phát âm Благодаря много 0 bình chọn
03/10/2017 вкусни гъби [bg] phát âm вкусни гъби 0 bình chọn
03/10/2017 ядене с гъби [bg] phát âm ядене с гъби 0 bình chọn
03/10/2017 историята на семейството [bg] phát âm историята на семейството 0 bình chọn
03/10/2017 Старият човек играе [bg] phát âm Старият човек играе 0 bình chọn
03/10/2017 Те се смеят [bg] phát âm Те се смеят 0 bình chọn
03/10/2017 Хората гледат филми [bg] phát âm Хората гледат филми 0 bình chọn
03/10/2017 една голяма книжарница [bg] phát âm една голяма книжарница 0 bình chọn
03/10/2017 Бащата е този писател. [bg] phát âm Бащата е този писател. 0 bình chọn
03/10/2017 Семейството се разхожда. [bg] phát âm Семейството се разхожда. 0 bình chọn
03/10/2017 всяка неделя [bg] phát âm всяка неделя 0 bình chọn
03/10/2017 спокоен баща [bg] phát âm спокоен баща 0 bình chọn
03/10/2017 Тя свири на пиано. [bg] phát âm Тя свири на пиано. 0 bình chọn
03/10/2017 дебела майка [bg] phát âm дебела майка 0 bình chọn
03/10/2017 Те купуват книги. [bg] phát âm Те купуват книги. 0 bình chọn
03/10/2017 техните родители [bg] phát âm техните родители 0 bình chọn
03/10/2017 Децата четат книги. [bg] phát âm Децата четат книги. 0 bình chọn
03/10/2017 книга за деца [bg] phát âm книга за деца 0 bình chọn
03/10/2017 Той пише книга. [bg] phát âm Той пише книга. 0 bình chọn
03/10/2017 нова книга [bg] phát âm нова книга 0 bình chọn
03/10/2017 един интересен писател [bg] phát âm един интересен писател 0 bình chọn
03/10/2017 интересен писател [bg] phát âm интересен писател 0 bình chọn