Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/12/2019 съвземам [bg] phát âm съвземам 0 bình chọn
06/12/2019 разклатен [bg] phát âm разклатен 0 bình chọn
06/12/2019 планиране [bg] phát âm планиране 0 bình chọn
06/12/2019 провизии [bg] phát âm провизии 0 bình chọn
04/12/2019 прогрес [bg] phát âm прогрес 0 bình chọn
02/12/2019 подритвам [bg] phát âm подритвам 0 bình chọn
01/12/2019 менингит [bg] phát âm менингит 0 bình chọn
28/11/2019 находчивост [bg] phát âm находчивост 0 bình chọn
28/11/2019 маслодаен [bg] phát âm маслодаен 0 bình chọn
24/11/2019 радиокабина [bg] phát âm радиокабина 0 bình chọn
24/11/2019 картиране [bg] phát âm картиране 0 bình chọn
24/11/2019 Ганево [bg] phát âm Ганево 0 bình chọn
24/11/2019 кохерентен [bg] phát âm кохерентен 0 bình chọn
24/11/2019 продухам [bg] phát âm продухам 0 bình chọn
24/11/2019 инкрустиране [bg] phát âm инкрустиране 0 bình chọn
24/11/2019 общовалиден [bg] phát âm общовалиден 0 bình chọn
24/11/2019 предизвикателно [bg] phát âm предизвикателно 0 bình chọn
24/11/2019 пълнометражен [bg] phát âm пълнометражен 0 bình chọn
24/11/2019 навързвам [bg] phát âm навързвам 0 bình chọn
24/11/2019 падане [bg] phát âm падане 0 bình chọn
23/11/2019 Строиха [bg] phát âm Строиха 0 bình chọn
23/11/2019 Приветства [bg] phát âm Приветства 0 bình chọn
23/11/2019 Летяхте [bg] phát âm Летяхте 0 bình chọn
23/11/2019 Седяхте [bg] phát âm Седяхте 0 bình chọn
23/11/2019 Ресах [bg] phát âm Ресах 0 bình chọn
23/11/2019 Стрелят [bg] phát âm Стрелят 0 bình chọn
23/11/2019 Отидох [bg] phát âm Отидох 0 bình chọn
23/11/2019 сърца [bg] phát âm сърца 0 bình chọn
23/11/2019 Средновековие [bg] phát âm Средновековие 0 bình chọn
23/11/2019 превключвател [bg] phát âm превключвател 0 bình chọn