Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Cụm từ Nghe Bình chọn
03/10/2017 Къде е съблекалнята? [bg] phát âm Къде е съблекалнята? 0 bình chọn
03/10/2017 Може ли да намерите номера на сметката ми? [bg] phát âm Може ли да намерите номера на сметката ми? 0 bình chọn
03/10/2017 За теб добре ли е? [bg] phát âm За теб добре ли е? 1 bình chọn
03/10/2017 Мога ли да седна? [bg] phát âm Мога ли да седна? 0 bình chọn
03/10/2017 Каква е цената на билета? [bg] phát âm Каква е цената на билета? 0 bình chọn
03/10/2017 талантлив уличен певец [bg] phát âm талантлив уличен певец 0 bình chọn
03/10/2017 Селото живее нов живот [bg] phát âm Селото живее нов живот 0 bình chọn
03/10/2017 бавно като охлюв [bg] phát âm бавно като охлюв 0 bình chọn
03/10/2017 история на света [bg] phát âm история на света 0 bình chọn
03/10/2017 мокър март [bg] phát âm мокър март 0 bình chọn
03/10/2017 студен януари [bg] phát âm студен януари 0 bình chọn
03/10/2017 Облаците закриват слънцето [bg] phát âm Облаците закриват слънцето 0 bình chọn
03/10/2017 пейка в парка [bg] phát âm пейка в парка 0 bình chọn
03/10/2017 краят на света [bg] phát âm краят на света 0 bình chọn
03/10/2017 Кучето гони котката [bg] phát âm Кучето гони котката 0 bình chọn
03/10/2017 талантлив певец [bg] phát âm талантлив певец 0 bình chọn
03/10/2017 Зима е [bg] phát âm Зима е 0 bình chọn
03/10/2017 бял сняг [bg] phát âm бял сняг 0 bình chọn
03/10/2017 Топката лети бързо [bg] phát âm Топката лети бързо 0 bình chọn
03/10/2017 снежна топка [bg] phát âm снежна топка 0 bình chọn
03/10/2017 Той пише книга [bg] phát âm Той пише книга 0 bình chọn
03/10/2017 Жената е майка [bg] phát âm Жената е майка 0 bình chọn
03/10/2017 Те купуват книги [bg] phát âm Те купуват книги 0 bình chọn
03/10/2017 ниско подстригана трева [bg] phát âm ниско подстригана трева 0 bình chọn
03/10/2017 Навсякъде по света [bg] phát âm Навсякъде по света 0 bình chọn
01/10/2017 Вали сняг [bg] phát âm Вали сняг 0 bình chọn
01/10/2017 Децата четат книги [bg] phát âm Децата четат книги 0 bình chọn
01/10/2017 Тя свири на пиано [bg] phát âm Тя свири на пиано 0 bình chọn
01/10/2017 Майката обича децата си [bg] phát âm Майката обича децата си 0 bình chọn
01/10/2017 розово прасеце [bg] phát âm розово прасеце 0 bình chọn