Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/06/2019 паричен превод [bg] phát âm паричен превод 0 bình chọn
14/06/2019 бъда [bg] phát âm бъда 0 bình chọn
14/06/2019 успея [bg] phát âm успея 0 bình chọn
14/06/2019 объркване [bg] phát âm объркване 0 bình chọn
08/06/2019 паралия [bg] phát âm паралия 0 bình chọn
08/06/2019 опаричен [bg] phát âm опаричен 0 bình chọn
08/06/2019 отговоря [bg] phát âm отговоря 0 bình chọn
08/06/2019 Милошев [bg] phát âm Милошев 0 bình chọn
08/06/2019 произведение [bg] phát âm произведение 0 bình chọn
08/06/2019 Козарев [bg] phát âm Козарев 0 bình chọn
08/06/2019 изпусна [bg] phát âm изпусна 0 bình chọn
08/06/2019 Лъчезар [bg] phát âm Лъчезар 0 bình chọn
08/06/2019 смятане [bg] phát âm смятане 0 bình chọn
08/06/2019 поприще [bg] phát âm поприще 0 bình chọn
08/06/2019 случки [bg] phát âm случки 0 bình chọn
08/06/2019 компютри [bg] phát âm компютри 0 bình chọn
08/06/2019 подравнен [bg] phát âm подравнен 0 bình chọn
20/05/2019 великолепие [bg] phát âm великолепие 0 bình chọn
10/05/2019 разхвърляш [bg] phát âm разхвърляш 0 bình chọn
10/05/2019 нормализирам се [bg] phát âm нормализирам се 0 bình chọn
06/05/2019 наличен съм [bg] phát âm наличен съм 0 bình chọn
06/05/2019 изпразвам се [bg] phát âm изпразвам се 0 bình chọn
04/05/2019 нервност [bg] phát âm нервност 0 bình chọn
03/05/2019 щляя се [bg] phát âm щляя се 0 bình chọn
03/05/2019 щляя [bg] phát âm щляя 0 bình chọn
03/05/2019 разглежадала [bg] phát âm разглежадала 0 bình chọn
03/05/2019 Евразия [bg] phát âm Евразия 0 bình chọn
03/05/2019 Арктика [bg] phát âm Арктика 0 bình chọn
03/05/2019 жалузи [bg] phát âm жалузи 0 bình chọn
03/05/2019 супермаркет [bg] phát âm супермаркет 0 bình chọn