Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/04/2020 фестивал [bg] phát âm фестивал 0 bình chọn
23/04/2020 Карантина [bg] phát âm Карантина 0 bình chọn
23/04/2020 матрак [bg] phát âm матрак 0 bình chọn
23/04/2020 меча кръв [bg] phát âm меча кръв 0 bình chọn
23/04/2020 вълшебни думи [bg] phát âm вълшебни думи 0 bình chọn
23/04/2020 Разкажете ни повече за себе си [bg] phát âm Разкажете ни повече за себе си 0 bình chọn
23/04/2020 расхождаме [bg] phát âm расхождаме 0 bình chọn
23/04/2020 Не се шегуваме [bg] phát âm Не се шегуваме 0 bình chọn
23/04/2020 интериор [bg] phát âm интериор 0 bình chọn
19/04/2020 лизвам [bg] phát âm лизвам 0 bình chọn
19/04/2020 простудявам [bg] phát âm простудявам 0 bình chọn
19/04/2020 близвам [bg] phát âm близвам 0 bình chọn
18/04/2020 бункер [bg] phát âm бункер 0 bình chọn
18/04/2020 обеца [bg] phát âm обеца 0 bình chọn
18/04/2020 нанизан [bg] phát âm нанизан 0 bình chọn
18/04/2020 фурна [bg] phát âm фурна 0 bình chọn
18/04/2020 Заявя [bg] phát âm Заявя 0 bình chọn
18/04/2020 рецитал [bg] phát âm рецитал 0 bình chọn
13/04/2020 дойда [bg] phát âm дойда 0 bình chọn
13/04/2020 плато [bg] phát âm плато 0 bình chọn
13/04/2020 на вечер [bg] phát âm на вечер 0 bình chọn
13/04/2020 флакон [bg] phát âm флакон 0 bình chọn
13/04/2020 страхлив [bg] phát âm страхлив 0 bình chọn
13/04/2020 омлет [bg] phát âm омлет 0 bình chọn
12/04/2020 диализа [bg] phát âm диализа 0 bình chọn
12/04/2020 найлон [bg] phát âm найлон 0 bình chọn
12/04/2020 сюрреалистичен [bg] phát âm сюрреалистичен 0 bình chọn
12/04/2020 чудноват [bg] phát âm чудноват 0 bình chọn
12/04/2020 невротична [bg] phát âm невротична 0 bình chọn
12/04/2020 невротична [uk] phát âm невротична 0 bình chọn