Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Phrase Nghe Bình chọn
01/09/2016 Навън е горещо [bg] phát âm Навън е горещо 0 bình chọn
01/09/2016 предишен втори район [bg] phát âm предишен втори район 0 bình chọn
01/09/2016 странно съобщение [bg] phát âm странно съобщение 0 bình chọn
01/09/2016 Часовникът скача [bg] phát âm Часовникът скача 0 bình chọn
24/08/2016 със сигурност [bg] phát âm със сигурност 0 bình chọn
24/08/2016 повечето цифри [bg] phát âm повечето цифри 0 bình chọn
24/08/2016 Те разрешават [bg] phát âm Те разрешават 0 bình chọn
24/08/2016 личен проблем [bg] phát âm личен проблем 0 bình chọn
24/08/2016 другата страна [bg] phát âm другата страна 0 bình chọn
24/08/2016 от върха [bg] phát âm от върха 0 bình chọn
24/08/2016 Нагласям чаовника [bg] phát âm Нагласям чаовника 0 bình chọn
24/08/2016 Това е преди [bg] phát âm Това е преди 0 bình chọn
24/08/2016 някаква обида [bg] phát âm някаква обида 0 bình chọn
20/06/2016 онзи ден [bg] phát âm онзи ден 0 bình chọn
20/06/2016 Баща ми имаше рожден ден [bg] phát âm Баща ми имаше рожден ден 0 bình chọn
20/06/2016 Вчера беше Нова година [bg] phát âm Вчера беше Нова година 0 bình chọn
20/06/2016 Честита Нова година! [bg] phát âm Честита Нова година! 0 bình chọn
20/06/2016 миналата година [bg] phát âm миналата година 0 bình chọn
20/06/2016 Миналата година беше щастлива [bg] phát âm Миналата година беше щастлива 0 bình chọn
20/06/2016 над очакванията ми [bg] phát âm над очакванията ми 0 bình chọn
20/06/2016 Бях изненадан [bg] phát âm Бях изненадан 0 bình chọn
20/06/2016 приятно изненадан [bg] phát âm приятно изненадан 0 bình chọn
20/06/2016 Изобщо не очаквах това [bg] phát âm Изобщо не очаквах това 0 bình chọn
20/06/2016 Наистина ли? [bg] phát âm Наистина ли? 0 bình chọn
20/06/2016 Новата година [bg] phát âm Новата година 0 bình chọn
20/06/2016 хубави неща [bg] phát âm хубави неща 0 bình chọn
20/06/2016 Отдавна дишам [bg] phát âm Отдавна дишам 0 bình chọn
20/06/2016 Няма омраза [bg] phát âm Няма омраза 0 bình chọn
20/06/2016 Завистта изчезна [bg] phát âm Завистта изчезна 0 bình chọn
20/06/2016 отвъд смъртта [bg] phát âm отвъд смъртта 0 bình chọn